Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Identifikačné číslo v Registri: 91901728896-44
Dátum registrácie: 4.6.2012 15:52:00

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 23.5.2014 10:57:08
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23.5.2014 10:57:08


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Skratka: FruitVeB Hungary
Právna forma: társadalmi szervezet
Internetová stránka: http://www.fruitveb.hu

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: dr. Mártonffy Béla
Funkcia: elnök

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: Fodor Zoltán
Funkcia: ügyvezető igazgató

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Villányi út  35-43.
1118 Budapest
MAĎARSKO
Telefónne číslo: (+36) 13811020
Fax: (+36) 12091697
Ďalšie kontaktné údaje: E-mail: info@fruitveb.hu

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FRUITVEB) a magyar zöldség-gyümölcs ágazat országos hatáskörű, nyitott tagsággal szerveződött szakmaközi szervezete. A szervezet tagjai a termelők, kereskedők (exportőr, importőr, kis- és nagykereskedő), feldolgozók közül kerülnek ki, de az oktatási intézmények, kutató intézetek és a fogyasztók is képviseltetik magukat. A 23.000-et meghaladó tagság, amely az ágazat kibocsátásának közel 70%-át reprezentálja, részben egyéni tagokból, részben pedig más szakmai szövetségek tagságából áll. A FRUITVEB tevékenységének elsődleges célja, a magyar zöldség-gyümölcs ágazat képviselete a nemzetközi (kiemelten az Európai Unió) és hazai zöldség-gyümölcs fórumokon, valamint szakmai háttér biztosítása az ágazatot érintő kormányzati döntések előkészítéséhez. A FRUITVEB nemzetközi és hazai konferenciák, előadások, tanulmányutak, szervezésével támogatja az ágazat szereplőinek szakmai és technológiai fejlődését, a hazai zöldség-gyümölcsfogyasztás ösztönzését, minőségbiztosítási rendszerek kiépítését, elterjedését, valamint a termelők által létrehozott termelői szervezetek (TÉSZ-ek) működését.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 2
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Zártkörű információszolgáltatás a FRUITVEB által havonta publikált Zöldség- és Gyümölcs Piac és Technológia című újságon és weblapokon ( www.fruitveb.hu, www. 3X3.hu) keresztül
Közcélú információszolgáltatás szaklapokon, weboldalon és egyéb médiacsatornákon keresztül
Az ágazatot érintő rendeletek előkészítésében és véleményezésében való aktív közreműködés, érdekérvényesítés
Szervezeti ülések (főbizottsági és termékbizottsági, elnökségi, ügyvezetői ülések) és a 2010. évben esedékes szervezeti választások és küldöttgyűlés előkészítése és lebonyolítása
Képzések, tréningek és konzultációk szervezése
Ágazati adatok és információk gyűjtése, elemzése; eseti és éves kiadványok megjelenítése (éves bulletin)
Nemzetközi kapcsolatok működtetése az EU szervezetekkel és tagállami partnerekkel
EU projektekben való részvétel (FARMAGAS, INFOPLATFORM stb.)
A magyarországi GLOBALGAP munkacsoport munkájának koordinálása és a minőségbiztosítási rendszerek használatának segítése
Pénzügyi-, számviteli és adózási tanácsadás a tagok részére

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Bezpečnosť potravín
  • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
FRESHFEL tagság,
GLOBALGAP tagság,
COPA/COGECA nemzeti képviselet,

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

2013. évben nem kapott EU támogatást a szervezet.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.