Navigációs útvonal

További eszközök

  • Nyomtatható változat
  • Szövegméret csökkentése
  • Szövegméret növelése
  • Kontrasztos megjelenítés
  • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 91901728896-44
Regisztráció időpontja: 2012.06.04. 15:52:00

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.05.23. 10:57:08
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.05.23. 10:57:08


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Rövidítés: FruitVeB Hungary
Jogi forma: társadalmi szervezet
Honlap: http://www.fruitveb.hu

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Kereskedelmi, gazdasági és szakmai szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: dr. Mártonffy Béla
Beosztás: elnök

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Fodor Zoltán
Beosztás: ügyvezető igazgató

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Villányi út  35-43.
Budapest 1118
MAGYARORSZÁG
Telefonszám: (+36) 13811020
Faxszám: (+36) 12091697
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: E-mail: info@fruitveb.hu

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FRUITVEB) a magyar zöldség-gyümölcs ágazat országos hatáskörű, nyitott tagsággal szerveződött szakmaközi szervezete. A szervezet tagjai a termelők, kereskedők (exportőr, importőr, kis- és nagykereskedő), feldolgozók közül kerülnek ki, de az oktatási intézmények, kutató intézetek és a fogyasztók is képviseltetik magukat. A 23.000-et meghaladó tagság, amely az ágazat kibocsátásának közel 70%-át reprezentálja, részben egyéni tagokból, részben pedig más szakmai szövetségek tagságából áll. A FRUITVEB tevékenységének elsődleges célja, a magyar zöldség-gyümölcs ágazat képviselete a nemzetközi (kiemelten az Európai Unió) és hazai zöldség-gyümölcs fórumokon, valamint szakmai háttér biztosítása az ágazatot érintő kormányzati döntések előkészítéséhez. A FRUITVEB nemzetközi és hazai konferenciák, előadások, tanulmányutak, szervezésével támogatja az ágazat szereplőinek szakmai és technológiai fejlődését, a hazai zöldség-gyümölcsfogyasztás ösztönzését, minőségbiztosítási rendszerek kiépítését, elterjedését, valamint a termelők által létrehozott termelői szervezetek (TÉSZ-ek) működését.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
  • országos

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 2
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Nincs akkreditált személy

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Zártkörű információszolgáltatás a FRUITVEB által havonta publikált Zöldség- és Gyümölcs Piac és Technológia című újságon és weblapokon ( www.fruitveb.hu, www. 3X3.hu) keresztül
Közcélú információszolgáltatás szaklapokon, weboldalon és egyéb médiacsatornákon keresztül
Az ágazatot érintő rendeletek előkészítésében és véleményezésében való aktív közreműködés, érdekérvényesítés
Szervezeti ülések (főbizottsági és termékbizottsági, elnökségi, ügyvezetői ülések) és a 2010. évben esedékes szervezeti választások és küldöttgyűlés előkészítése és lebonyolítása
Képzések, tréningek és konzultációk szervezése
Ágazati adatok és információk gyűjtése, elemzése; eseti és éves kiadványok megjelenítése (éves bulletin)
Nemzetközi kapcsolatok működtetése az EU szervezetekkel és tagállami partnerekkel
EU projektekben való részvétel (FARMAGAS, INFOPLATFORM stb.)
A magyarországi GLOBALGAP munkacsoport munkájának koordinálása és a minőségbiztosítási rendszerek használatának segítése
Pénzügyi-, számviteli és adózási tanácsadás a tagok részére

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
  • Élelmiszerbiztonság
  • Mezőgazdaság és vidékfejlesztés

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
FRESHFEL tagság,
GLOBALGAP tagság,
COPA/COGECA nemzeti képviselet,

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 01/2013 - 12/2013
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: < 50000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:

2013. évben nem kapott EU támogatást a szervezet.

Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.