Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács

Идентификационен номер в Регистъра: 91901728896-44
Дата на регистрация: 12-6-4 15:52:00

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-5-23 10:57:08
Последната годишна актуализация е извършена на 14-5-23 10:57:08


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács
Инициали: FruitVeB Hungary
Правен статут: társadalmi szervezet
Уебсайт: http://www.fruitveb.hu

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: dr. Mártonffy Béla
Длъжност: elnök

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Fodor Zoltán
Длъжност: ügyvezető igazgató

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Villányi út  35-43.
1118 Budapest
УНГАРИЯ
Телефонен номер: (+36) 13811020
Факс: (+36) 12091697
Друга информация за връзка: E-mail: info@fruitveb.hu

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (FRUITVEB) a magyar zöldség-gyümölcs ágazat országos hatáskörű, nyitott tagsággal szerveződött szakmaközi szervezete. A szervezet tagjai a termelők, kereskedők (exportőr, importőr, kis- és nagykereskedő), feldolgozók közül kerülnek ki, de az oktatási intézmények, kutató intézetek és a fogyasztók is képviseltetik magukat. A 23.000-et meghaladó tagság, amely az ágazat kibocsátásának közel 70%-át reprezentálja, részben egyéni tagokból, részben pedig más szakmai szövetségek tagságából áll. A FRUITVEB tevékenységének elsődleges célja, a magyar zöldség-gyümölcs ágazat képviselete a nemzetközi (kiemelten az Európai Unió) és hazai zöldség-gyümölcs fórumokon, valamint szakmai háttér biztosítása az ágazatot érintő kormányzati döntések előkészítéséhez. A FRUITVEB nemzetközi és hazai konferenciák, előadások, tanulmányutak, szervezésével támogatja az ágazat szereplőinek szakmai és technológiai fejlődését, a hazai zöldség-gyümölcsfogyasztás ösztönzését, minőségbiztosítási rendszerek kiépítését, elterjedését, valamint a termelők által létrehozott termelői szervezetek (TÉSZ-ek) működését.
Интересите на организацията са на:
  • национално равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Zártkörű információszolgáltatás a FRUITVEB által havonta publikált Zöldség- és Gyümölcs Piac és Technológia című újságon és weblapokon ( www.fruitveb.hu, www. 3X3.hu) keresztül
Közcélú információszolgáltatás szaklapokon, weboldalon és egyéb médiacsatornákon keresztül
Az ágazatot érintő rendeletek előkészítésében és véleményezésében való aktív közreműködés, érdekérvényesítés
Szervezeti ülések (főbizottsági és termékbizottsági, elnökségi, ügyvezetői ülések) és a 2010. évben esedékes szervezeti választások és küldöttgyűlés előkészítése és lebonyolítása
Képzések, tréningek és konzultációk szervezése
Ágazati adatok és információk gyűjtése, elemzése; eseti és éves kiadványok megjelenítése (éves bulletin)
Nemzetközi kapcsolatok működtetése az EU szervezetekkel és tagállami partnerekkel
EU projektekben való részvétel (FARMAGAS, INFOPLATFORM stb.)
A magyarországi GLOBALGAP munkacsoport munkájának koordinálása és a minőségbiztosítási rendszerek használatának segítése
Pénzügyi-, számviteli és adózási tanácsadás a tagok részére

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Безопасност на храните
  • Земеделие и развитие на селските райони

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
FRESHFEL tagság,
GLOBALGAP tagság,
COPA/COGECA nemzeti képviselet,

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

2013. évben nem kapott EU támogatást a szervezet.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.