Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Thomas Dillon

Id-nummer i registret: 91759646342-16
Registreringsdag: 2011-08-02 15:58:48

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-07-06 16:24:53
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-07-06 16:24:53


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Thomas Dillon
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Barrister
Webbplats: http://www.dillon.eu

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Thomas Dillon
Befattning: Barrister

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Thomas Dillon
Befattning: Barrister

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Howitt Close  25
NW3 4LX London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 7744223965
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Representing and representing clients in the copyright and creative sectors.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


None in preceding year.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
n/a

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 04/2011 - 03/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • No activity in last 12 months
 • n/a

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.