Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Thomas Dillon

Id-nummer i registret: 91759646342-16
Registreringsdag: 02/08/2011 15:58:48

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 21/07/2014 14:54:51
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 21/07/2014 14:54:51

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Thomas Dillon

Barrister

    Val av sektion

I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Oberoende konsulter

    Adressuppgifter

Howitt Close, 25
NW3 4LX London
STORBRITANNIEN

(+44) 7744223965

(+) 

    Juridiskt ansvarig

Thomas Dillon

Barrister

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Thomas Dillon

Barrister

    Mål och uppdrag

Representing and representing clients in the copyright and creative sectors.

regional/lokal nivå

    Verksamhet

None in preceding year.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Audiovisuella frågor och medier
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

    Medlemskap

n/a

    Ekonomiska uppgifter

04/2011  -  03/2012

< 50 000  €

 • No activity in last 12 months
 • n/a

0 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.