Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Thomas Dillon

Tunnusnumber registris: 91759646342-16
Registreerimise kuupäev: 2.08.11 15:58:48

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 21.07.14 14:54:51
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21.07.14 14:54:51


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Thomas Dillon
Akronüüm:
Õiguslik vorm: Barrister
Veebisait: http://www.dillon.eu

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Thomas Dillon
Ametikoht: Barrister

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Thomas Dillon
Ametikoht: Barrister

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 25 Howitt Close 
NW3 4LX London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 7744223965
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Representing and representing clients in the copyright and creative sectors.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


None in preceding year.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Toll
 • Välis- ja julgeolekupoliitika

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
n/a

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2011 - 03/2012
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • No activity in last 12 months
 • n/a

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.