Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Verdens Skove / Forests of the World

Numer identyfikacyjny w rejestrze 91758824529-02
Data rejestracji: 10-11-14 23:14:54

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-10-20 10:19:06
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-10-20 10:19:06


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Verdens Skove / Forests of the World
Nazwa skrócona:
Status prawny: Non-governmental organization
Strona internetowa: http://www.verdensskove.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Jan Ole Haagensen
Pełniona funkcja: Sekretariatschef/Executive Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Jan Ole Haagensen
Pełniona funkcja: Sekretariatschef/Executive Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Odensegade  4 B
Skr. poczt.: 5102
8000 Århus C
DANIA
Numer telefonu: (+45) 86135232
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Goal: "Sustainable use of the forests of the world"

The organization works with forest policy at both the national level in Denmark, at the national level in several Latin American countries and at the global level within the UNFCCC, the CBD, the FSC and other forums.
We work with:
-better protection of indigenous peoples' rights, especially through projects in Central America and Bolivia
-maintaining the integrity the Forest Stewardship Council from within while promoting demand for sustainably sourced timber from without
-creating alternatives to overexploitation of forest resources through projects with forestry cooperatives, ecotourism, environmental education and agroforestry in Latin America
-creating awareness of the demand side drivers of forest destruction and the need to change consumption patterns
-driving change in Danish nature and forest policy to allow more dynamics and space for nature's own processes along with reintroduction of key species now extinct.
-creating awareness of the trade-offs that an intensive use of biomass for energy can pose for biodiversity and social concerns
-sending volunteers from Denmark to work on environmental projects in Latin America
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym
 • europejskim
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające: We are a number of volunteers that occasionally do lobby work at the national and EU level together with employees doing the same part time; the total may come close to one full time person

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Areas of interest representation:
Danish and EU nature and forest policy
Danish and EU biomass/biofuel policy
Danish development aid policy
Forest, indigenous population and tourism policy in Honduras, Nicaragua, Panama and Bolivia
UNFCCC forest negotiations, especially REDD and LULUCF
CBD negotiations including Access and Benefit Sharing and the work programme on protected areas, especially forests

Activities include attending conferences, attending meetings with politicians and government officials, arranging public meetings, marches and campaigns, talking to journalists, writing letters, articles, op-eds and the like.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • działania w dziedzinie klimatu
 • konsumenci
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 17
Liczba organizacji członkowskich:
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • DANIA

 • BOLIWIA
 • HONDURAS
 • PANAMA
Informacje uzupełniające: the organisation is organised with a general assembly, a board and a secretariat with 17 staff. the organisation has 1.350 members.

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
The organization belongs to:
The Danish 92-group - forum for sustainable development
The Danish NGO-forum
The Danish Forest Council (Skovrådet)
The Green Contact Group (Det Grønne Kontaktudvalg)
The environmental chamber of the Forest Stewardship Council in Denmark and internationally
Climate Action Network-Europe
The Ecosystems Climate Alliance
The Accra Caucus on Forests and Climate Change
IUCN

among others

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 2 341 000
w tym środki publiczne: 2 080 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych: 2 080 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 261 000
- darowizny: 200 000
- składki członkowskie: 25 000
-travel bureau activity : 36 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The figures above are rounded figures based on the 2012 annual account.

The organization's budgetary spending on lobbying the EU is close to zero as it is volunteer driven.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.