Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa

Numer identyfikacyjny w rejestrze 917393784-31
Data rejestracji: 08-06-27 10:07:07

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-06-06 12:12:45
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-06-06 12:12:45


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa
Nazwa skrócona: DSVAE
Status prawny: Eingetragener Verein nach deutschem Recht
Strona internetowa: http://www.deutsche-sozialversicherung.de

Sekcje

Sekcja: VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.
A dokładniej: Inne podmioty publiczne lub mieszane itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Dr. Franz Terwey
Pełniona funkcja: Direktor

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Dr. Franz Terwey
Pełniona funkcja: Direktor

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Ruhrstraße  2
Skr. poczt.: GB 0300
10709 Berlin
NIEMCY
Numer telefonu: (+49 30) 865 24550
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Rue d'Arlon 50
1000 Brüssel

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Vertretung der Interessen der Spitzenorganisationen der Deutschen Sozialversicherung; Beratung der EU-Institutionen in allen Fragen der europäischen Sozial- und Gesundheitspolitik
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 6
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Günter DANNER 14-06-12 15-06-10
Marina SCHMIDT 14-03-20 15-03-18
Andreas Drespe 14-06-12 15-06-10
Alois Franz-Joseph Terwey 14-05-27 15-05-23

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Öffentliche Konsultationen, Stellungnahmen, Hintergrundgespräche mit Vertretern des EP und der Kommission etc.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 9
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • GKV-Spitzenverband (74 500 000 Członkowie)
 • AOK-Bundesverband (22 800 000 Członkowie)
 • BKK Dachverband (13 400 000 Członkowie)
 • Gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen (IKK) (5 500 000 Członkowie)
 • Verband der Ersatzkassen (vdek) (25 800 000 Członkowie)
 • Knappschaft (2 000 000 Członkowie)
 • Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) (58 000 000 Członkowie)
 • Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (75 000 000 Członkowie)
 • Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (5 000 000 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • NIEMCY

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
European Social Insurance Platform (ESIP)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Budżet ogólny: 657 900
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 657 900
- darowizny:
- składki członkowskie: 657 900
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Keine Angaben erforderlich, weil lediglich Mitgliedsbeiträge vereinnahmt werden.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.