Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 917393784-31
Data rejestracji: 27/06/2008 10:07:07

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 14/04/2015 11:25:43
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14/04/2015 11:25:43
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 14/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa

DSVAE

Eingetragener Verein nach deutschem Recht

    Kategoria rejestracji

VI - Organizacje reprezentujące władze lokalne, regionalne i gminne, inne podmioty publiczne lub mieszane itd.

Inne władze publiczne na szczeblu niższym od krajowego

    Dane kontaktowe

Ruhrstraße, 2
Skr. poczt.: GB 0300
10709 Berlin
NIEMCY

(+49 30) 865 24550

Rue d'Arlon, 50
 Brüssel
BELGIA

(+32) 022820550

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Dr. Franz Terwey

Direktor

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Dr. Franz Terwey

Direktor

    Cele i zakres obowiązków

Vertretung der Interessen der Spitzenorganisationen der Deutschen Sozialversicherung; Beratung der EU-Institutionen in allen Fragen der europäischen Sozial- und Gesundheitspolitik.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Freihandelsabkommen; EU-Mehrwertsteuerreform; EU-Datenschutz-Grundverordnung; Normung von Gesundheitsdienstleistungen; Länderspezifische Empfehlungen im Europäischen Semester; Weißbuch „Zukunft der Renten“; EU-Sozialversicherungskarte; EU-Medizinprodukte-Verordnung; Arzneimittel-Transparenz-Richtlinie; Zuwanderung; Richtlinie über Versicherungsvermittung; Umsetzung der Patientenrechterichtlinie; Strategischer Rahmen für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz; Wirksame, zugängliche und belastbare Gesundheitssysteme; REFIT; Mobile Gesundheitsdienste für die EU; Europäischer Rentenaufzeichnungsdienst; Mobile Forscher: Information über Rentensysteme; Kampf gegen Schwarzarbeit; Integration von Menschen mit Behinderung; Aktionsprogramm Gesundheit 2014-2020; Förderung von Sport und Gesundheit; Maßnahmen gegen Alkohol, Drogen und Tabak; Krebsforschung; EU-Expertengruppe EXPH.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Öffentliche Konsultationen, Stellungnahmen, Hintergrundgespräche mit Vertretern des EP und der Kommission etc.

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

100%: 4   50%: 2  

6

5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Marina SCHMIDT 22/04/2015 20/04/2016
Günter DANNER 11/06/2015 09/06/2016
Alois Franz-Joseph TERWEY 19/05/2015 12/05/2016
Andreas DRESPE 11/06/2015 09/06/2016

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozszerzanie UE
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

0

GKV-Spitzenverband(74500000),
AOK-Bundesverband(22800000),
BKK Dachverband(13400000),
Gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen (IKK)(5500000),
Verband der Ersatzkassen (vdek)(25800000),
Knappschaft(2000000),
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund)(58000000),
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)(75000000),
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung(5000000)

 • BELGIA
 • NIEMCY

European Social Insurance Platform (ESIP); www.esip.eu

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

666 900 €

 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

666 900 €

0 €

666 900 €

0 €

Keine Angaben erforderlich, weil lediglich Mitgliedsbeiträge vereinnahmt werden.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.