Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa

Inschrijvingsnummer in het register 917393784-31
Inschrijvingsdatum: 27-6-08 10:07:07

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 12-12-13 14:43:10
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 31-5-13 11:39:24


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa
Acroniem: DSVAE
Rechtsvorm: Eingetragener Verein nach deutschem Recht
Website: http://www.deutsche-sozialversicherung.de

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Andere openbare of gemengde entiteiten, enz.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Dr. Franz Terwey
Functie: Direktor

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Dr. Franz Terwey
Functie: Direktor

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Ruhrstraße GB 0300 2
10709 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: (+49 30) 865 24550
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Rue d'Arlon 50
1000 Brüssel

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Vertretung der Interessen der Spitzenorganisationen der Deutschen Sozialversicherung; Beratung der EU-Institutionen in allen Fragen der europäischen Sozial- und Gesundheitspolitik
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 6
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Günter DANNER 19-6-13 11-6-14
Marina SCHMIDT 20-3-14 18-3-15
Andreas Drespe 12-6-13 10-6-14
Alois Franz-Joseph Terwey 11-6-13 7-6-14

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Öffentliche Konsultationen, Stellungnahmen, Hintergrundgespräche mit Vertretern des EP und der Kommission etc.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Justitie en grondrechten
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Ondernemingen
 • Onderzoek en technologie
 • Uitbreiding van de EU
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 8
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • AOK-Bundesverband (23.700.000 Ingeschrevenen)
 • BKK Bundesverband (13.400.000 Ingeschrevenen)
 • Gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen (IKK) (5.530.000 Ingeschrevenen)
 • Verband der Ersatzkassen (vdek) (24.800.000 Ingeschrevenen)
 • Knappschaft (2.000.000 Ingeschrevenen)
 • Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) (57.000.000 Ingeschrevenen)
 • Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (74.300.000 Ingeschrevenen)
 • Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (5.000.000 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
European Social Insurance Platform (ESIP)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 633.600
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 633.600
- giften:
- contributies van de leden: 633.600
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Keine Angaben erforderlich, weil lediglich Mitgliedsbeiträge vereinnahmt werden.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.