Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa

Tunnusnumber registris: 917393784-31
Registreerimise kuupäev: 27.06.08 10:07:07

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 6.06.14 12:12:45
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 6.06.14 12:12:45


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa
Akronüüm: DSVAE
Õiguslik vorm: Eingetragener Verein nach deutschem Recht
Veebisait: http://www.deutsche-sozialversicherung.de

Jaod

Jagu: VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne
Täpsemalt: Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr. Franz Terwey
Ametikoht: Direktor

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Dr. Franz Terwey
Ametikoht: Direktor

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 2 Ruhrstraße 
Postkast: GB 0300
10709 Berlin
SAKSAMAA
Telefoninumber: (+49 30) 865 24550
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Rue d'Arlon 50
1000 Brüssel

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Vertretung der Interessen der Spitzenorganisationen der Deutschen Sozialversicherung; Beratung der EU-Institutionen in allen Fragen der europäischen Sozial- und Gesundheitspolitik
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 6
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Günter DANNER 12.06.14 10.06.15
Marina SCHMIDT 20.03.14 18.03.15
Andreas Drespe 12.06.14 10.06.15
Alois Franz-Joseph Terwey 27.05.14 23.05.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Öffentliche Konsultationen, Stellungnahmen, Hintergrundgespräche mit Vertretern des EP und der Kommission etc.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

Struktuur

Füüsilistest isikutest liikmete koguarv: 0
Liikmesorganisatsioonide arv: 9
Liikmesorganisatsioonid (Liikmete arv) :
 • GKV-Spitzenverband (74 500 000 liiget)
 • AOK-Bundesverband (22 800 000 liiget)
 • BKK Dachverband (13 400 000 liiget)
 • Gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen (IKK) (5 500 000 liiget)
 • Verband der Ersatzkassen (vdek) (25 800 000 liiget)
 • Knappschaft (2 000 000 liiget)
 • Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund) (58 000 000 liiget)
 • Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) (75 000 000 liiget)
 • Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung (5 000 000 liiget)
Teie organisatsiooni liikmed või esindajad asuvad järgmistes riikides:
 • SAKSAMAA

Lisateave:

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
European Social Insurance Platform (ESIP)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Üldeelarve: 657 900
millest avalik rahastamine:
- ELi rahastust:
- Hanked:
- Toetused:
- riiklikust rahastust:
- piirkondlikust/kohalikust rahastust:
millest muud rahastusallikad: 657 900
- annetused:
- liikmemaksud: 657 900
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Keine Angaben erforderlich, weil lediglich Mitgliedsbeiträge vereinnahmt werden.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.