Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa

Tunnusnumber registris: 917393784-31
Registreerimise kuupäev: 27/06/2008 10:07:07

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/06/2014 12:12:45
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/06/2014 12:12:45

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Deutsche Sozialversicherung Arbeitsgemeinschaft Europa

DSVAE

Eingetragener Verein nach deutschem Recht

    Jagu registris

VI - Kohalikke, piirkondlikke ja munitsipaalasutusi esindavad organisatsioonid, muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

Muud avalik-õiguslikud või avalikku ja erasektorit ühendavad üksused jne

    Kontaktandmed

Ruhrstraße, 2
Postkast: GB 0300
10709 Berlin
SAKSAMAA

(+49 30) 865 24550

(+) 

Rue d'Arlon 50
1000 Brüssel

    Juriidiliselt vastutav isik

Dr. Franz Terwey

Direktor

    ELi asjade eest vastutav isik

Dr. Franz Terwey

Direktor

    Eesmärgid ja ülesanded

Vertretung der Interessen der Spitzenorganisationen der Deutschen Sozialversicherung; Beratung der EU-Institutionen in allen Fragen der europäischen Sozial- und Gesundheitspolitik

üleeuroopalised

    Tegevused

Öffentliche Konsultationen, Stellungnahmen, Hintergrundgespräche mit Vertretern des EP und der Kommission etc.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

6

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Marina SCHMIDT 20/03/2014 18/03/2015
Alois Franz-Joseph Terwey 27/05/2014 23/05/2015
Günter DANNER 12/06/2014 10/06/2015
Andreas Drespe 12/06/2014 10/06/2015

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

0

GKV-Spitzenverband(74500000),
AOK-Bundesverband(22800000),
BKK Dachverband(13400000),
Gemeinsame Vertretung der Innungskrankenkassen (IKK)(5500000),
Verband der Ersatzkassen (vdek)(25800000),
Knappschaft(2000000),
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV Bund)(58000000),
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)(75000000),
Spitzenverband der landwirtschaftlichen Sozialversicherung(5000000)

 • SAKSAMAA

European Social Insurance Platform (ESIP)

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

657 900 €

 €

 €

 €

 €

 €

657 900 €

 €

657 900 €

< 50 000  €

Keine Angaben erforderlich, weil lediglich Mitgliedsbeiträge vereinnahmt werden.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.