Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

JPMorganChase & Co.

Id-nummer i registret: 9171899949-17
Registreringsdag: 2009-01-12 12:52:35

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-10 16:37:42
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-10 16:37:42


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: JPMorganChase & Co.
Förkortning: n/a
Associationsform (rättslig ställning): Incorporated Entity
Webbplats: http://www.jpmorgan.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Jamie Dimon
Befattning: Chairman & CEO

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Richard Kaye
Befattning: Head of Government Relations, EMEA

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Park Avenue  270
Box: n/a
10017-2070 New York, New York
USA
Telefon: (+1) 2122706000
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: 1 Boulevard du Roi Albert II,
1210 Brussels,
Belgium

+32 2 208 88 55

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Please refer to our website (address provided above).
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Richard Andrew John KAYE 2014-04-10 2015-04-08
Taggart DAVIS 2014-04-10 2015-04-09

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


JPMorgan aims to play a constructive role in discussions of financial regulatory policy and its impact on the European and global economy, by engaging with relevant officials from the EU institutions and responding to European Commission consultations.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
JPMorganChase & Co is a member of a number of trade associations in Europe, including: Association for Financial Markets in Europe; International Swaps and Derivatives Association; International Capital Markets Association, European Banking Federation, British Bankers Association, Investment Management Association, ALFI, Association of Global Custodians, ICI Global, EFAMA, ISLA, DATA,FEAM, and other trade associations.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: 24 360 €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

These estimated expenditures are based on the amount of staff time spent on direct lobbying of the EU institutions as well as administrative costs. It does not include membership fees for associations who are registered independently.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.