Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

JPMorganChase & Co.

Id-nummer i registret: 9171899949-17
Registreringsdag: 12/01/2009 12:52:35

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 10/01/2015 13:17:24
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 10/01/2015 13:17:24

Den här posten följer formatet i det föregående registret. Den kommer att ändras till det nya formatet när den registrerade organisationen gör sin nästa uppdatering.
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2015

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

JPMorganChase & Co.

n/a

Incorporated Entity

    Val av sektion

II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer

Företag och koncerner

    Adressuppgifter

Park Avenue, 270
Box: n/a
10017-2070 New York, New York
USA

(+1) 2122706000

(+) 

1 Boulevard du Roi Albert II,
1210 Brussels,
Belgium

+32 2 208 88 55

    Juridiskt ansvarig

Jamie Dimon

Chairman & CEO

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Richard Kaye

Head of Government Relations, EMEA

    Mål och uppdrag

Please refer to our website (address provided above).

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    Verksamhet

JPMorgan aims to play a constructive role in discussions of financial regulatory policy and its impact on the European and global economy, by engaging with relevant officials from the EU institutions and responding to European Commission consultations.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Richard Andrew John KAYE 10/04/2014 08/04/2015
Taggart DAVIS 10/04/2014 09/04/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utveckling

    Medlemskap

JPMorganChase & Co is a member of a number of trade associations in Europe, including: Association for Financial Markets in Europe; International Swaps and Derivatives Association; International Capital Markets Association, European Banking Federation, British Bankers Association, Investment Management Association, ALFI, Association of Global Custodians, ICI Global, EFAMA, ISLA, DATA,FEAM, and other trade associations.

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

These estimated expenditures are based on the amount of staff time spent on direct lobbying of the EU institutions as well as administrative costs. It does not include membership fees for associations who are registered independently.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.