Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

JPMorganChase & Co.

Tunnistenumero rekisterissä: 9171899949-17
Rekisteröintipäivä: 12.1.2009 12:52:35

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.1.2014 16:37:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.1.2014 16:37:42


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: JPMorganChase & Co.
Lyhenne: n/a
Organisaation oikeudellinen muoto: Incorporated Entity
Internet-osoite: http://www.jpmorgan.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Jamie Dimon
Tehtävä organisaatiossa: Chairman & CEO

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Richard Kaye
Tehtävä organisaatiossa: Head of Government Relations, EMEA

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Park Avenue  270
Postilokero: n/a
10017-2070 New York, New York
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+1) 2122706000
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: 1 Boulevard du Roi Albert II,
1210 Brussels,
Belgium

+32 2 208 88 55

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Please refer to our website (address provided above).
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Richard Andrew John KAYE 10.4.2014 8.4.2015
Taggart DAVIS 10.4.2014 9.4.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


JPMorgan aims to play a constructive role in discussions of financial regulatory policy and its impact on the European and global economy, by engaging with relevant officials from the EU institutions and responding to European Commission consultations.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisämarkkinat
 • Talous- ja raha-asiat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
JPMorganChase & Co is a member of a number of trade associations in Europe, including: Association for Financial Markets in Europe; International Swaps and Derivatives Association; International Capital Markets Association, European Banking Federation, British Bankers Association, Investment Management Association, ALFI, Association of Global Custodians, ICI Global, EFAMA, ISLA, DATA,FEAM, and other trade associations.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 24 360 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

These estimated expenditures are based on the amount of staff time spent on direct lobbying of the EU institutions as well as administrative costs. It does not include membership fees for associations who are registered independently.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.