Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

JPMorganChase & Co.

Идентификационен номер в Регистъра: 9171899949-17
Дата на регистрация: 09-1-12 12:52:35

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-1-10 16:37:42
Последната годишна актуализация е извършена на 14-1-10 16:37:42


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: JPMorganChase & Co.
Инициали: n/a
Правен статут: Incorporated Entity
Уебсайт: http://www.jpmorgan.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jamie Dimon
Длъжност: Chairman & CEO

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Richard Kaye
Длъжност: Head of Government Relations, EMEA

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Park Avenue  270
Пощенска кутия: n/a
10017-2070 New York, New York
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
Телефонен номер: (+1) 2122706000
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: 1 Boulevard du Roi Albert II,
1210 Brussels,
Belgium

+32 2 208 88 55

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Please refer to our website (address provided above).
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Richard Andrew John KAYE 14-4-10 15-4-8
Taggart DAVIS 14-4-10 15-4-9

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


JPMorgan aims to play a constructive role in discussions of financial regulatory policy and its impact on the European and global economy, by engaging with relevant officials from the EU institutions and responding to European Commission consultations.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Конкуренция
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
JPMorganChase & Co is a member of a number of trade associations in Europe, including: Association for Financial Markets in Europe; International Swaps and Derivatives Association; International Capital Markets Association, European Banking Federation, British Bankers Association, Investment Management Association, ALFI, Association of Global Custodians, ICI Global, EFAMA, ISLA, DATA,FEAM, and other trade associations.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: 24 360 €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

These estimated expenditures are based on the amount of staff time spent on direct lobbying of the EU institutions as well as administrative costs. It does not include membership fees for associations who are registered independently.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.