Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

THALES

Numer identyfikacyjny w rejestrze 91711831031-23
Data rejestracji: 09-01-29 17:11:33

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-07 15:29:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-07 15:29:10


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: THALES
Nazwa skrócona:
Status prawny: SA
Strona internetowa: http://www.thalesgroup.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Jean-Bernard LEVY
Pełniona funkcja: Chairman and CEO

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Marc CATHELINEAU
Pełniona funkcja: Senior Vice President NATO, EU & UN

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: rue de Villiers  45
92526 Neuilly-sur-Seine
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 157778000
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Succursale Thales
Avenue de Cortenbergh, 60 - boîte 3
B-1000 Bruxelles

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: With operations in 56 countries and 67,000 employees, Thales is a world leader in mission-critical information systems for Defence and Security, Aerospace and Transportation.
Building on its expertise in the most sophisticated technologies and large-scale software systems, Thales is stepping up to the security challenges of its customers in an increasingly complex world.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 5
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Marc CATHELINEAU 13-12-20 14-12-18
PAUL HOUOT 14-02-27 15-02-25
Perrine DANIEL 13-12-20 14-12-18

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Aeronautics including H2020, European Space Policy and Programmes, Security including Border management and large-scale IT systems, Security Research, Cyber Security, Defence including fostering a strong ESDP, EU Maritime Policy, Transport (rail, urban transport, ATM, road), Civil protection and Crisis management, Cohesion Policy, Neighbouring policy

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • budżet
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • polityka regionalna
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • przedsiębiorstwa
 • rozwój
 • rybołówstwo i akwakultura
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • sprawy wewnętrzne
 • środowisko
 • transport  

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
ASD (Aerospace and Defence Industries Association of Europe) - EOS (European Organization for Security) - CDPF (Cercle des Délégués Permanents Français) - SDA (Security & Defence Agenda) - KG (Kangaroo Group) - Europe&Défense - UNIFE (European Rail Industry) - UITP (International Association of Public Transport)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 12/2012 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 300 000 €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 400 000 000 €
Dotacje: 50 000 000 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

The above mentionned figures are approximate and concern EU-related activities, including also the European Space Agency (ESA) and all EU agencies.
Thales Delegation represents interests vis-à-vis EU, NATO and UN. This registration only concerns EU-related lobbying activities.

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.