Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Professional Insurance Brokers Association

Numărul de identificare din Registru: 91696212187-66
Data înscrierii: 27.08.2009 10:25:09

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 31.07.2013 18:03:34
Data ultimei actualizări anuale: 31.07.2013 18:03:34


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Professional Insurance Brokers Association
Acronim: PIBA
Statut juridic: Limited Company
Site internet: http://www.piba.ie/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Diarmuid Kelly
Funcţie: Chief Executive

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnişoara  Elizabeth Smith
Funcţie: Compliance Manager

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Cashel Business Centre Cashel Road, Crumlin Unit 14B
n/a Dublin 12
IRLANDA
Numărul de telefon: (+353) 1492 2202
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The Professional Insurance Brokers Association (PIBA) is Ireland’s largest representative body for independent insurance and mortgage brokers in Ireland. PIBA is wholly owned by its 900 members, which are primarily small to medium firms. PIBA was established in 1995 and is run on a non-profit basis by a voluntary committee appointed annually at an AGM. The executive is comprised of the Chief Executive, and permanent staff, based in Dublin.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 5
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


• Achieving a level playing field between all provides of financial services;
• The removal of oppressive regulations which have had a repressive effect on the industry;
• Liaising with regulators in order to develop a balance between consumer protection and competitive practices;
• Voice the concern of the intermediary community via representation;

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Buget
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Impozitare
 • Întreprinderi
 • Piaţă internă

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2011 - 12/2011
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.