Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Professional Insurance Brokers Association

Tunnistenumero rekisterissä: 91696212187-66
Rekisteröintipäivä: 27.8.2009 10:25:09

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 20.8.2014 16:19:04
Edellinen vuotuinen päivitys: 20.8.2014 16:19:04


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Professional Insurance Brokers Association
Lyhenne: PIBA
Organisaation oikeudellinen muoto: Limited Company
Internet-osoite: http://www.piba.ie/

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Diarmuid Kelly
Tehtävä organisaatiossa: Chief Executive

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Elizabeth Smith
Tehtävä organisaatiossa: Compliance Manager

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Cashel Business Centre Cashel Road, Crumlin Unit 14B
n/a Dublin 12
IRLANTI
Puhelinnumero: (+353) 1492 2202
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The Professional Insurance Brokers Association (PIBA) is Ireland’s largest representative body for independent insurance and mortgage brokers in Ireland. PIBA is wholly owned by its 900 members, which are primarily small to medium firms. PIBA was established in 1995 and is run on a non-profit basis by a voluntary committee appointed annually at an AGM. The executive is comprised of the Chief Executive, and permanent staff, based in Dublin.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 5
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


• Achieving a level playing field between all provides of financial services;
• The removal of oppressive regulations which have had a repressive effect on the industry;
• Liaising with regulators in order to develop a balance between consumer protection and competitive practices;
• Voice the concern of the intermediary community via representation;

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Verotus
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.