Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Friends of the Supergrid

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 91684615435-86
Data Reġistrazzjoni: 07/03/2011 10:27:20

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 10/02/2014 16:19:23
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 10/02/2014 16:19:23


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Friends of the Supergrid
Akronimu: FOSG
Statut legali: AISBL
Websajt: https://www.friendsofthesupergrid.eu

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet simili oħra

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Ana Aguado Cornago
Kariga: CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Ana Aguado
Kariga: CEO

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 71 Avenue de Cortenbergh 
Brussels 1000
IL-BELĠJU
Numru tat-telefon: (+322) 5467463
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Friends of the Supergrid is a group of companies and organisations with a mutual interest in promoting the policy agenda for a European Supergrid
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Paola Testini 29/11/2013 27/11/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Supergrid is defined as "a pan-European transmission network facilitating the integration of large-scale renewable energy and the balancing and transportation of electricity, with the aim of improving the European market".

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent
  • Enerġija
  • Netwerks trans-Ewropej
  • Riċerka u teknoloġija

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
FOSG members include: 3E, ABB, ACS-Cobra, ALSTOM, CESI, CG, DEME Blue Energy, DONG Energy, Elia, General Electric, Hochtief Solutions AG, INTEL, Yokogawa Electric Corporation, Mainstream Renewable Power, UK National Grid, Nexans, Parsons Brinckerhoff, Prysmian Cables & Systems, Red Eléctrica of Spain, REN- Rede Eléctrica Nacional, RTE-France, Siemens, Vattenfall, Visser & Smit Marine Contracting and WPD offshore.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 02/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 600,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.