Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Friends of the Supergrid

Identifikační číslo v rejstříku: 91684615435-86
Datum registrace: 7.3.11 10:27:20

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.2.14 16:19:23
Datum poslední roční aktualizace je 10.2.14 16:19:23


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Friends of the Supergrid
Zkratka: FOSG
Právní forma AISBL
Internetové stránky: https://www.friendsofthesupergrid.eu

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Ana Aguado Cornago
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Ana Aguado
Funkce: CEO

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue de Cortenbergh  71
1000 Brussels
BELGIE
Telefon: (+322) 5467463
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The Friends of the Supergrid is a group of companies and organisations with a mutual interest in promoting the policy agenda for a European Supergrid
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Paola Testini 29.11.13 27.11.14
Ana Aguado 3.10.13 30.9.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Supergrid is defined as "a pan-European transmission network facilitating the integration of large-scale renewable energy and the balancing and transportation of electricity, with the aim of improving the European market".

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Energetika
  • Transevropské sítě
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
FOSG members include: 3E, ABB, ACS-Cobra, ALSTOM, CESI, CG, DEME Blue Energy, DONG Energy, Elia, General Electric, Hochtief Solutions AG, INTEL, Yokogawa Electric Corporation, Mainstream Renewable Power, UK National Grid, Nexans, Parsons Brinckerhoff, Prysmian Cables & Systems, Red Eléctrica of Spain, REN- Rede Eléctrica Nacional, RTE-France, Siemens, Vattenfall, Visser & Smit Marine Contracting and WPD offshore.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 02/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 600 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.