Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

North Sea Advisory Council

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 91682404018-74
Data rejestracji: 17/08/2010 12:33:32

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 22/07/2014 10:39:43
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 22/07/2014 10:39:43

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

North Sea Advisory Council

NSAC

Body of Community Interest

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Cammach Business Centre, 00
Greenbank Road, East Tullos
AB12 3BN Aberdeen
WIELKA BRYTANIA

(+44784) 1117625

(+) 

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Niels Wichmann

Chairman

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Lorna Duguid

NSRAC Secretariat

    Cele i zakres obowiązków

The objective of NSAC is to prepare and provide advice on the management of the fisheries of the North Sea on behalf of stakeholders in order to achieve the objectives of the CFP. That advice shall be provided to the Fisheries Council of the European Community, the European Commission, individual Member States of the European Community, the European Parliament, the Commission’s Advisory Committee on Fisheries & Aquaculture (ACFA), the International Council for Exploration of the Sea (ICES) and other bodies as decided by the NSRAC.

europejskim

    Działalność

Fisheries related subjects

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

31

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • rybołówstwo i akwakultura
 • środowisko

    Członkostwo i przynależność do organizacji

33

European Organisation of Fish Traders and Processors(1),
BirdLife International(1),
Danmarks Fiskeriforening(1),
Verband der Deutschen Kutter und Kustenfischer(1),
Sportvisserij Nederland(1),
European Association of Fishing Ports and Auctions(1),
European Bureau for Conversation and Development(1),
European Transport Workers' Federation(1),
National Federation of Fishermens' Organisations(1),
North Atlantic Producers Association(1),
Rederscentrale(1),
Scottish Fishermen's Federation(1),
Seas at Risk(1),
Stichting van de Nederlandse Visserij(1),
Swedish Fishermen's Federation(1),
Union des Armateurs a la Peche de France(1),
World Wildlife Fund(1),
Bundesverband der Deutschen Fichindustrie(1),
Cooperative Maritime Etaploise(1),
Federatie van Visserijvereningen(1),
From Nord(1),
Federation Internationale de la Peche Sportive en Mer(1),
North East of Scotland Fishermen's Organisation(1),
Nederlandse Vissersbond(1),
Foundation for Sustainable Fishing Development(1),
Seafood Choices Alliance(1),
Union Nationale des Syndicats Marins-Pecheurs(1),
Aberdeen Fish Producers Association(1),
Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri(1),
Scottish Fishermen's Organisation(1),
North Sea Wildlife Trusts(1),
Marine Conservation Society(1),
New Under Ten Fishermens Association(1),
Hallandsfiskarnas PO(1),
Mallaig and North West Fishermen's Association Ltd(1),
Dutch Elasmobranch Society(1),
Environmental Defence Fund(1),
The Pew Charitable Trust(1)

 • BELGIA
 • DANIA
 • FRANCJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • SZWECJA
 • WIELKA BRYTANIA

    Dane finansowe:

11/2012  -  10/2013

302 251 €

275 000 €

 €

250 000 €

25 000 €

 €

27 251 €

 €

27 251 €

0 €

250 000  €–300 000  €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.