Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

North Sea Advisory Council

Numer identyfikacyjny w rejestrze 91682404018-74
Data rejestracji: 10-08-17 12:33:32

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-07-22 10:39:43
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-07-22 10:39:43


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: North Sea Advisory Council
Nazwa skrócona: NSAC
Status prawny: Body of Community Interest
Strona internetowa: http://www.nsrac.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Niels Wichmann
Pełniona funkcja: Chairman

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pani  Lorna Duguid
Pełniona funkcja: NSRAC Secretariat

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Cammach Business Centre Greenbank Road, East Tullos 00
AB12 3BN Aberdeen
WIELKA BRYTANIA
Numer telefonu: (+44784) 1117625
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: The objective of NSAC is to prepare and provide advice on the management of the fisheries of the North Sea on behalf of stakeholders in order to achieve the objectives of the CFP. That advice shall be provided to the Fisheries Council of the European Community, the European Commission, individual Member States of the European Community, the European Parliament, the Commission’s Advisory Committee on Fisheries & Aquaculture (ACFA), the International Council for Exploration of the Sea (ICES) and other bodies as decided by the NSRAC.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 31
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Fisheries related subjects

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • rybołówstwo i akwakultura
 • środowisko

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 33
Liczba organizacji członkowskich: 38
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • European Organisation of Fish Traders and Processors (1 Członkowie)
 • BirdLife International (1 Członkowie)
 • Danmarks Fiskeriforening (1 Członkowie)
 • Verband der Deutschen Kutter und Kustenfischer (1 Członkowie)
 • Sportvisserij Nederland (1 Członkowie)
 • European Association of Fishing Ports and Auctions (1 Członkowie)
 • European Bureau for Conversation and Development (1 Członkowie)
 • European Transport Workers' Federation (1 Członkowie)
 • National Federation of Fishermens' Organisations (1 Członkowie)
 • North Atlantic Producers Association (1 Członkowie)
 • Rederscentrale (1 Członkowie)
 • Scottish Fishermen's Federation (1 Członkowie)
 • Seas at Risk (1 Członkowie)
 • Stichting van de Nederlandse Visserij (1 Członkowie)
 • Swedish Fishermen's Federation (1 Członkowie)
 • Union des Armateurs a la Peche de France (1 Członkowie)
 • World Wildlife Fund (1 Członkowie)
 • Bundesverband der Deutschen Fichindustrie (1 Członkowie)
 • Cooperative Maritime Etaploise (1 Członkowie)
 • Federatie van Visserijvereningen (1 Członkowie)
 • From Nord (1 Członkowie)
 • Federation Internationale de la Peche Sportive en Mer (1 Członkowie)
 • North East of Scotland Fishermen's Organisation (1 Członkowie)
 • Nederlandse Vissersbond (1 Członkowie)
 • Foundation for Sustainable Fishing Development (1 Członkowie)
 • Seafood Choices Alliance (1 Członkowie)
 • Union Nationale des Syndicats Marins-Pecheurs (1 Członkowie)
 • Aberdeen Fish Producers Association (1 Członkowie)
 • Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri (1 Członkowie)
 • Scottish Fishermen's Organisation (1 Członkowie)
 • North Sea Wildlife Trusts (1 Członkowie)
 • Marine Conservation Society (1 Członkowie)
 • New Under Ten Fishermens Association (1 Członkowie)
 • Hallandsfiskarnas PO (1 Członkowie)
 • Mallaig and North West Fishermen's Association Ltd (1 Członkowie)
 • Dutch Elasmobranch Society (1 Członkowie)
 • Environmental Defence Fund (1 Członkowie)
 • The Pew Charitable Trust (1 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • BELGIA
 • DANIA
 • FRANCJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • SZWECJA
 • WIELKA BRYTANIA

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 11/2012 - 10/2013
Budżet ogólny: 302 251
w tym środki publiczne: 275 000
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje: 250 000
- ze źródeł krajowych: 25 000
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 27 251
- darowizny:
- składki członkowskie: 27 251
Exchange Rate Gains : 0
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 250000  €–300000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.