Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

North Sea Advisory Council

Tunnistenumero rekisterissä: 91682404018-74
Rekisteröintipäivä: 17.8.2010 12:33:32

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 22.7.2014 10:39:43
Edellinen vuotuinen päivitys: 22.7.2014 10:39:43


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: North Sea Advisory Council
Lyhenne: NSAC
Organisaation oikeudellinen muoto: Body of Community Interest
Internet-osoite: http://www.nsrac.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Niels Wichmann
Tehtävä organisaatiossa: Chairman

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Lorna Duguid
Tehtävä organisaatiossa: NSRAC Secretariat

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Cammach Business Centre Greenbank Road, East Tullos 00
AB12 3BN Aberdeen
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44784) 1117625
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The objective of NSAC is to prepare and provide advice on the management of the fisheries of the North Sea on behalf of stakeholders in order to achieve the objectives of the CFP. That advice shall be provided to the Fisheries Council of the European Community, the European Commission, individual Member States of the European Community, the European Parliament, the Commission’s Advisory Committee on Fisheries & Aquaculture (ACFA), the International Council for Exploration of the Sea (ICES) and other bodies as decided by the NSRAC.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 31
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Fisheries related subjects

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kalastus ja vesiviljely
 • Ympäristö

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 33
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 38
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
 • European Organisation of Fish Traders and Processors (1 edunvalvojaa)
 • BirdLife International (1 edunvalvojaa)
 • Danmarks Fiskeriforening (1 edunvalvojaa)
 • Verband der Deutschen Kutter und Kustenfischer (1 edunvalvojaa)
 • Sportvisserij Nederland (1 edunvalvojaa)
 • European Association of Fishing Ports and Auctions (1 edunvalvojaa)
 • European Bureau for Conversation and Development (1 edunvalvojaa)
 • European Transport Workers' Federation (1 edunvalvojaa)
 • National Federation of Fishermens' Organisations (1 edunvalvojaa)
 • North Atlantic Producers Association (1 edunvalvojaa)
 • Rederscentrale (1 edunvalvojaa)
 • Scottish Fishermen's Federation (1 edunvalvojaa)
 • Seas at Risk (1 edunvalvojaa)
 • Stichting van de Nederlandse Visserij (1 edunvalvojaa)
 • Swedish Fishermen's Federation (1 edunvalvojaa)
 • Union des Armateurs a la Peche de France (1 edunvalvojaa)
 • World Wildlife Fund (1 edunvalvojaa)
 • Bundesverband der Deutschen Fichindustrie (1 edunvalvojaa)
 • Cooperative Maritime Etaploise (1 edunvalvojaa)
 • Federatie van Visserijvereningen (1 edunvalvojaa)
 • From Nord (1 edunvalvojaa)
 • Federation Internationale de la Peche Sportive en Mer (1 edunvalvojaa)
 • North East of Scotland Fishermen's Organisation (1 edunvalvojaa)
 • Nederlandse Vissersbond (1 edunvalvojaa)
 • Foundation for Sustainable Fishing Development (1 edunvalvojaa)
 • Seafood Choices Alliance (1 edunvalvojaa)
 • Union Nationale des Syndicats Marins-Pecheurs (1 edunvalvojaa)
 • Aberdeen Fish Producers Association (1 edunvalvojaa)
 • Foreningen for Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri (1 edunvalvojaa)
 • Scottish Fishermen's Organisation (1 edunvalvojaa)
 • North Sea Wildlife Trusts (1 edunvalvojaa)
 • Marine Conservation Society (1 edunvalvojaa)
 • New Under Ten Fishermens Association (1 edunvalvojaa)
 • Hallandsfiskarnas PO (1 edunvalvojaa)
 • Mallaig and North West Fishermen's Association Ltd (1 edunvalvojaa)
 • Dutch Elasmobranch Society (1 edunvalvojaa)
 • Environmental Defence Fund (1 edunvalvojaa)
 • The Pew Charitable Trust (1 edunvalvojaa)
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT
 • BELGIA
 • ESPANJA
 • PUOLA
 • RANSKA
 • RUOTSI
 • SAKSA
 • TANSKA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 11/2012 - 10/2013
Kokonaisbudjetti: 302 251
josta julkista rahoitusta: 275 000
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset: 250 000
- kansallisista rahoituslähteistä: 25 000
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 27 251
- lahjoitukset ja avustukset:
- jäsenmaksut: 27 251
Exchange Rate Gains : 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 250000  € - < 300000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.