Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

  • Verzia na tlač
  • Zmenšiť písmo
  • Zväčšiť písmo
  • Zobraziť s maximálnym kontrastom
  • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

REFCOM

Identifikačné číslo v Registri: 91667057448-41
Dátum registrácie: 15.12.2011 12:59:08

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 18.11.2014 9:28:26
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 18.11.2014 9:28:26


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: REFCOM
Skratka: REFCOM
Právna forma: Limited Company
Internetová stránka: http://www.refcom.org.uk

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Bruce Kirton
Funkcia: Chief Executive

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Bruce Kirton
Funkcia: Cheif Executive

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Eamont Bridge  OMH
CA10 2BX Penrith
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+0044) 1768 860400
Fax: (+0044) 1768 860401
Ďalšie kontaktné údaje: REFCOM is an official company certification body appointed by Defra in 2009 to administer F Gas Company Certification in accordance with regulation 22(1) and 24(1) of the FGG Regulations 2009.
Established in 1994, REFCOM began its voluntary company registration scheme and sought to raise standards in the SRAC sector with successive governments in response to the Kyoto protocol.REFCOM voices the interests of almost 4,700 fgas certificated businesses in GB & NI which employ over 15,500 qualified engineers.

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Refcom's main goal is to promote best practice in refrigerant handling which means working to industry codes of practice and in compliance with all current legislation to ensure containment of refrigerant of any type. Companies are accredited via a 3rd party audit.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
  • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 10
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


n/a

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
  • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 03/2010 - 02/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.