Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

REFCOM

Identifikačné číslo v Registri: 91667057448-41
Dátum registrácie: 15/12/2011 12:59:08

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/06/2015 07:54:32
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 26/02/2015 10:11:41
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 26/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

REFCOM

REFCOM

Limited Company

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Eamont Bridge, OMH
CA10 2BX Penrith
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+0044) 1768 860400

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Bruce Kirton

Chief Executive

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Bruce Kirton

Cheif Executive

    Ciele a poslanie

Refcom's main goal is to promote best practice in refrigerant handling which means working to industry codes of practice and in compliance with all current legislation to ensure containment of refrigerant of any type. Companies are accredited via a 3rd party audit.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Registration of companies and businesses in compliance with EC517/2014


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

n/a

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 5

5

1,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

03/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.