Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

REFCOM

Identifikační číslo v rejstříku: 91667057448-41
Datum registrace: 15/12/2011 12:59:08

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 16/06/2015 07:54:32
Datum poslední roční aktualizace je: 26/02/2015 10:11:41
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 26/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

REFCOM

REFCOM

Limited Company

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Eamont Bridge, OMH
CA10 2BX Penrith
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+0044) 1768 860400

    Osoba s právní odpovědností

pan  Bruce Kirton

Chief Executive

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Bruce Kirton

Cheif Executive

    Cíle a úkoly

Refcom's main goal is to promote best practice in refrigerant handling which means working to industry codes of practice and in compliance with all current legislation to ensure containment of refrigerant of any type. Companies are accredited via a 3rd party audit.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Registration of companies and businesses in compliance with EC517/2014


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

n/a

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 5

5

1,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

03/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.