Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

REFCOM

Identifikační číslo v rejstříku: 91667057448-41
Datum registrace: 15.12.11 12:59:08

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 18.11.14 9:28:26
Datum poslední roční aktualizace je 18.11.14 9:28:26


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: REFCOM
Zkratka: REFCOM
Právní forma Limited Company
Internetové stránky: http://www.refcom.org.uk

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Bruce Kirton
Funkce: Chief Executive

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Bruce Kirton
Funkce: Cheif Executive

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Eamont Bridge  OMH
CA10 2BX Penrith
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+0044) 1768 860400
Číslo faxu: (+0044) 1768 860401
Další kontaktní údaje: REFCOM is an official company certification body appointed by Defra in 2009 to administer F Gas Company Certification in accordance with regulation 22(1) and 24(1) of the FGG Regulations 2009.
Established in 1994, REFCOM began its voluntary company registration scheme and sought to raise standards in the SRAC sector with successive governments in response to the Kyoto protocol.REFCOM voices the interests of almost 4,700 fgas certificated businesses in GB & NI which employ over 15,500 qualified engineers.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Refcom's main goal is to promote best practice in refrigerant handling which means working to industry codes of practice and in compliance with all current legislation to ensure containment of refrigerant of any type. Companies are accredited via a 3rd party audit.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 10
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


n/a

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 03/2010 - 02/2011
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.