Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Apex-Brasil Brussels-Europe

Numer identyfikacyjny w rejestrze 91665214476-01
Data rejestracji: 10-11-04 17:19:06

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-19 16:21:26
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-10-08 11:51:48


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Apex-Brasil Brussels-Europe
Nazwa skrócona: Apex-Brasil
Status prawny: associação sem fins lucrativos
Strona internetowa: http://www.apexbrasil.com.br

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Inne podobne organizacje

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Alex Figueiredo
Pełniona funkcja: Chief Operation Officer

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Rui Faria da Cunha
Pełniona funkcja: gerente executivo

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Avenue des Arts  19AD
1000 Bruxelles
BELGIA
Numer telefonu: (+32) 22110530
Numer faksu: (+32) 22110531
Inne dane kontaktowe: annalisa.volse@apexbrasil.com.br

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: O Apex-Brasil Brussels-Europe é o escritório em Bruxelas da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). A Apex-Brasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 6
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Caio Salame Lobo 14-04-02 15-04-30
Rui Manuel Costa Faria Da Cunha 14-09-12 15-09-10
Alex De Figueiredo Alves Pinto 14-04-02 15-04-30

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


A Apex-Brasil Brussels-Europe exerce a sua actividade de representação de interesses através de contactos directos com funcionários da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, membros de representações diplomáticas acreditadas junto à União Europeia, membros do Parlamento Europeu, e membros de organismos congéneres de outros países, participação em conferência e seminários, etc.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • cła
 • edukacja
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • sprawy ogólne i instytucjonalne
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 150000  €–200000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.