Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Apex-Brasil Brussels-Europe

Tunnusnumber registris: 91665214476-01
Registreerimise kuupäev: 4.11.10 17:19:06

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 8.10.14 12:33:18
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 8.10.14 12:33:18


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Apex-Brasil Brussels-Europe
Akronüüm: Apex-Brasil
Õiguslik vorm: associação sem fins lucrativos
Veebisait: http://www.apexbrasil.com.br

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Alex Figueiredo
Ametikoht: Chief Operation Officer

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Rui Faria da Cunha
Ametikoht: Executive Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 19AD Avenue des Arts 
1000 Bruxelles
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 22110530
Faks: (+32) 22110531
Muud kontaktandmed: annalisa.volse@apexbrasil.com.br

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: O Apex-Brasil Brussels-Europe é o escritório em Bruxelas da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). A Apex-Brasil atua para promover os produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 6
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Caio Salame Lobo 2.04.14 30.04.15
Rui Manuel Costa Faria Da Cunha 12.09.14 10.09.15
Alex De Figueiredo Alves Pinto 2.04.14 30.04.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


A Apex-Brasil Brussels-Europe exerce a sua actividade de representação de interesses através de contactos directos com funcionários da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu, membros de representações diplomáticas acreditadas junto à União Europeia, membros do Parlamento Europeu, e membros de organismos congéneres de outros países, participação em conferência e seminários, etc.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.