Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Chartered Institute of Taxation

Tunnusnumber registris: 91596579174-61
Registreerimise kuupäev: 17.07.12 18:02:49

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 27.06.14 12:19:24
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27.06.14 12:19:24


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Chartered Institute of Taxation
Akronüüm: CIOT
Õiguslik vorm: Chartered corporation and registered charity
Veebisait: http://www.tax.org.uk

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Peter Fanning
Ametikoht: Chief Executive

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: George Crozier
Ametikoht: External Relations Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1st Floor Artillery House 11-19 Artillery Row
SW1P 1RT London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 2073400550
Faks: (+44) 2073400599
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Our mission is the advancement of public education in taxation. We aim to achieve this by:
• Maintaining an educational and ethical framework of the highest standard aiming to produce tax advisers of the best quality for the general public (Chartered Tax Advisers)
• Increasing the understanding of tax matters by:
* Promoting forums for tax discussion and debate
* Publishing and distributing information on tax matters
• Setting the ongoing educational and ethical practice requirements for tax advisers and reviewing compliance with those requirements, including anti money laundering supervision
• Understanding the needs of taxpayers and being able to advocate the simplest and most understandable tax delivery methods for the benefit of all sectors of society
• Being available for consultation by legislators, regulators and administrators of tax law and others and by producing high quality representations and responses
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
  • piirkondlikud
  • riiklikud
  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave: Equivalent of one full-time staff member, with EU-related work carried out primarily by a number of members of the Institute's Technical Department. Additionally, a significant amount of drafting of representations and attendance at meetings is carried out by the Institute's members, especially those sitting on its technical sub-committees.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Responding to consultations and representations to the Commission about tax issues which merit concern. In the past year these have included joining the VAT Expert Group and attending a stakeholder meeting at the Commission on addressing double taxation.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Maksustamine

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Member of Confédération Fiscale Européenne (CFE)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 03/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

This estimation includes the full cost of CFE registration and travel costs for meetings with the Commission, as well as the equivalent of one full-time employee

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.