Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Chartered Institute of Taxation

Идентификационен номер в Регистъра: 91596579174-61
Дата на регистрация: 12-7-17 18:02:49

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-27 12:19:24
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-27 12:19:24


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Chartered Institute of Taxation
Инициали: CIOT
Правен статут: Chartered corporation and registered charity
Уебсайт: http://www.tax.org.uk

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Peter Fanning
Длъжност: Chief Executive

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  George Crozier
Длъжност: External Relations Manager

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Artillery House 11-19 Artillery Row 1st Floor
SW1P 1RT London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+44) 2073400550
Факс: (+44) 2073400599
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Our mission is the advancement of public education in taxation. We aim to achieve this by:
• Maintaining an educational and ethical framework of the highest standard aiming to produce tax advisers of the best quality for the general public (Chartered Tax Advisers)
• Increasing the understanding of tax matters by:
* Promoting forums for tax discussion and debate
* Publishing and distributing information on tax matters
• Setting the ongoing educational and ethical practice requirements for tax advisers and reviewing compliance with those requirements, including anti money laundering supervision
• Understanding the needs of taxpayers and being able to advocate the simplest and most understandable tax delivery methods for the benefit of all sectors of society
• Being available for consultation by legislators, regulators and administrators of tax law and others and by producing high quality representations and responses
Интересите на организацията са на:
  • регионално равнище
  • национално равнище
  • европейско равнище
  • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 1
Допълнителна информация: Equivalent of one full-time staff member, with EU-related work carried out primarily by a number of members of the Institute's Technical Department. Additionally, a significant amount of drafting of representations and attendance at meetings is carried out by the Institute's members, especially those sitting on its technical sub-committees.

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Responding to consultations and representations to the Commission about tax issues which merit concern. In the past year these have included joining the VAT Expert Group and attending a stakeholder meeting at the Commission on addressing double taxation.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Данъчно облагане

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Member of Confédération Fiscale Européenne (CFE)

Финансови данни

Отчетна година: 04/2012 - 03/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 100000  € и < 150000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

This estimation includes the full cost of CFE registration and travel costs for meetings with the Commission, as well as the equivalent of one full-time employee

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.