Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Chartered Institute of Taxation

Идентификационен номер в Регистъра: 91596579174-61
Дата на регистрация: 17/07/2012 18:02:49

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/06/2014 12:19:24
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/06/2014 12:19:24

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Chartered Institute of Taxation

CIOT

Chartered corporation and registered charity

    Раздел на регистрация

II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации

Търговски, стопански и професионални асоциации

    Координати за връзка

Artillery House, 1st Floor
11-19 Artillery Row
SW1P 1RT London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 2073400550

(+44) 2073400599

    Правно отговорно лице

Господин  Peter Fanning

Chief Executive

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  George Crozier

External Relations Manager

    Цели и задачи

Our mission is the advancement of public education in taxation. We aim to achieve this by:
• Maintaining an educational and ethical framework of the highest standard aiming to produce tax advisers of the best quality for the general public (Chartered Tax Advisers)
• Increasing the understanding of tax matters by:
* Promoting forums for tax discussion and debate
* Publishing and distributing information on tax matters
• Setting the ongoing educational and ethical practice requirements for tax advisers and reviewing compliance with those requirements, including anti money laundering supervision
• Understanding the needs of taxpayers and being able to advocate the simplest and most understandable tax delivery methods for the benefit of all sectors of society
• Being available for consultation by legislators, regulators and administrators of tax law and others and by producing high quality representations and responses

  • европейско равнище
  • световно равнище
  • национално равнище
  • регионално/местно равнище

    Дейности

Responding to consultations and representations to the Commission about tax issues which merit concern. In the past year these have included joining the VAT Expert Group and attending a stakeholder meeting at the Commission on addressing double taxation.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

1

Equivalent of one full-time staff member, with EU-related work carried out primarily by a number of members of the Institute's Technical Department. Additionally, a significant amount of drafting of representations and attendance at meetings is carried out by the Institute's members, especially those sitting on its technical sub-committees.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Данъчно облагане

    Членство

Member of Confédération Fiscale Européenne (CFE)

    Финансови данни

04/2012  -  03/2013

>= 100 000  € и < 150 000  €

0 €

0 €

This estimation includes the full cost of CFE registration and travel costs for meetings with the Commission, as well as the equivalent of one full-time employee

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.