Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Asociación para la Justicia Ambiental

Inschrijvingsnummer in het register 91579204228-27
Inschrijvingsdatum: 22-9-10 12:10:26

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 23-9-14 11:47:19
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 23-9-14 11:47:19


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Asociación para la Justicia Ambiental
Acroniem: AJÁ
Rechtsvorm: Association
Website: http://www.aja-ambiental.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Eduardo Salazar Ortuño
Functie: Chairman

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Eduardo Salazar Ortuño
Functie: Chairman

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor C/Apóstoles 10, 1º B  3
30001 MURCIA
SPANJE
Telefoon: (+34) 868123544
Faxnummer: (+34) 968227191
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Environmental law enforcement
Aarhus Convention implementation
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Participation on EEB meetings
Lobbying at CCBE, Commission
Court cases at ECJ
Ombudsman

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Binnenlandse zaken
 • Energie
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Visserij en aquacultuur

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 3
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • SPANJE

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Environmental Law Alliance Worlwide (ELAW)
Justice and Environment

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Totaalbudget: 10.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 10.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 10.000
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.