Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Burson-Marsteller

Id-nummer i registret: 9155503593-86
Registreringsdag: 2008-10-31 16:26:24

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-07-18 15:01:39
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-14 15:03:22


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Burson-Marsteller
Förkortning: B-M
Associationsform (rättslig ställning): SPRL
Webbplats: http://burson-marsteller.be/

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Professionella konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: David EARNSHAW
Befattning: Chief Executive Officer, Brussels

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: David EARNSHAW
Befattning: Chief Executive Officer, Brussels

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Square de Meeûs  37
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 27436611
Fax: (+32) 27336611
Andra adressuppgifter: David Earnshaw,
CEO,Brussels
Burson-Marsteller
37, Square de Meeûs
B-1000 Brussels
Belgium
Telephone +32 2 743 66 11
Fax +32 2 733 66 11
Email: bmbrussels@bm.com
Website: http://burson-marsteller.be/

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: As part of one of the world’s leading public relations and public affairs companies, we benefit from the knowledge, experience and insights of colleagues from the world-wide Burson-Marsteller network, which spans 59 countries around the world. Our network of 30 European offices, with headquarters in Brussels, enables us to provide an integrated, full-service, pan-European offering to our clients.

Burson-Marsteller Brussels specialises in European Union and Europe-wide public affairs campaigns. Our expertise in corporate, media, digital and crisis communications services for international companies and organisations are part of our service offering. Behind the work we do helping a wide range of clients including trade associations, NGOs, companies and other organisations is a multicultural and stable team with significant experience advising clients on horizontal issues such as competition, employment, development and trade policy as well as across policy areas such as environment, food, healthcare, energy and transport.

Burson-Marsteller Brussels is a founding member of EPACA - the European Public Affairs Consultancies’ Association, where we helped shape the EPACA code of conduct, the aim of which is to promote the highest levels of professional conduct in the EU public affairs profession.

Our internal rules go further than the EPACA code and spell out in great detail the transparency measures that our consultants must observe. Burson-Marsteller supports the introduction of a mandatory register of all interest groups working with the EU institutions.
De intressen som organisationen företräder är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 60
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
David O'LEARY 2013-10-25 2014-10-23
Cécile Louise NOURIGAT 2013-10-25 2014-10-23
David EARNSHAW 2013-10-24 2014-10-22
Anna TOBUR 2013-10-25 2014-10-23
Marta ZOLADZ 2014-03-26 2015-03-24
Elena Bertozzi 2013-10-25 2014-10-23
Agata Duczmal 2014-06-12 2015-06-10
Karen Massin 2014-06-05 2015-06-03
Sylwia Staszak 2013-09-25 2014-09-23
Olivier de Matos 2013-08-02 2014-07-31
Suzanne Schols 2014-07-04 2015-07-02
Dirk Jan Peereboom 2013-08-15 2014-08-13
Claudia Louati 2013-09-24 2014-09-20
Liliana Sofia Salvado Marcha 2013-10-23 2014-10-21
Leila Brahimi 2014-03-18 2015-03-14
Marek Zaremba-Pike 2014-03-13 2015-03-11
Nicolas Bucci 2014-04-10 2015-04-08
Rosalind Lester 2014-03-26 2015-03-24
Sofia Tzortzi 2014-06-12 2015-06-10
Deborah Cwajgenbaum 2014-01-22 2015-01-20
Maximo Miccinilli 2013-10-29 2014-10-25
Vasiliki-Martha Kaza 2014-06-03 2015-05-28
Maria Sendin-Valle 2014-03-11 2015-03-07
Elizabeth de Bony 2013-08-14 2014-08-12
Chiara Gaudenzi-Morandi 2013-09-18 2014-09-16
Ornella Cosomati 2014-05-29 2015-05-27

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Burson-Marsteller Brussels works for a range of clients including trade associations, NGOs, companies and other organisations. We are a multicultural and stable team with significant experience advising clients on all EU policy areas, including inter alia, competition, employment, development environment, food, healthcare, energy and transport. For more information see: www.bmbrussels.eu

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
AmCham EU, BritCham, EPACA, Friends of Europe, Association Belges des Conseils en Relations Publiques (ABCPR), Center for European Policy (CEPS), European Policy Centre, Spanish Chamber of Commerce.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
8 965 000 €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • CHEMTURA CORPORATION www.chemtura.com/
 • ICL INDUSTRIAL PRODUCTS www.icl-ip.com/
 • EUROPEAN FIRE ACADEMY www.europeanfireacademy.com
 • TETRA PAK BELGIUM SA/NV www.tetrapak.com/
 • ALBEMARLE www.albemarle.com/
 • CHEMTURA www.chemtura.com
 • SAP AG www.sap.com
 • EURALARM www.euralarm.rg
 • SCA HYGIENE PRODUCTS www.sca.com
 • DANONE www.danone.com
 • AMGEN www.amgen.com
 • Sustainable Eel Group (SEG) www.sustainableeelgroup.com
 • ADECCO www.adecco.com
 • JOHNSON & JOHNSON www.jnj.com
 • Supporters Direct www.supporters-direct.org
 • Oxford PharmaGenesis™ Ltd www.pharmagenesis.com‎
 • Merck www.merck.com/‎
 • REWE www.rewe.de/‎
 • Vaccines Europe www.vaccineseurope.eu/‎
 • Global Feedback Ltd www.feeding5k.org/‎
 • Marine Harvest www.marineharvest.com/
 • Daikin www.daikin.com/
 • European Blind Union www.euroblind.org/
 • EU Mancozeb Task Force www.upleurope.com/.
 • European Golf Association https://www.ega-golf.ch
 • Novozymes www.novozymes.com/
 • BASF www.basf.com
 • MedTech www.medtecheurope.org/
 • EFPIA www.efpia.eu
 • Adidas www.adidas.com
 • Christie's www.christies.com
 • Society for Translational Oncology (STO) sto-online.org/
 • AFTON CHEMICAL www.aftonchemical.com/


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 50000 € men mindre än 100000 €.
 • JAPAN CHEMICAL INDUSTRY ASSOC. http://www.jcia-net.or.jp
 • GENZYME www.genzyme.com/
 • THE UNIVERSITY OF PITTSBURGH MEDICAL CENTER www.upmc.com/
 • GRÜNENTHAL www.grunenthal.com/
 • CAMFIL FARR www.camfilfarr.com
 • GLOBAL ALLIANCE ON PROBIOTICS www.gap-probiotics.org
 • RISK PRINCIPALS www.riskprincipals.com
 • NOVO NORDISK www.novonordisk.com
 • Council of Europe Development Bank www.coebank.org
 • PFIZER www.pfizer.com
 • TRINITY www.trinitymfg.com
 • Mazda www.mazda.com/
 • Fire Safety Platform www.firesafetyplatform.org


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 100000 € men mindre än 150000 €.
 • EUROPEAN SMALL VOLUME CAR MANUFACTURERS ALLIANCE www.esca-online.eu/
 • ONCE www.once.es/
 • ASTRA ZENECA www.astrazeneca.com/
 • ALLIANCE FOR BEVERAGE CARTONS www.ace.be
 • EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY COUNCIL - CEFIC www.cefic.org
 • EUROPEAN PEAT AND GROWING MEDIA ASSOCIATION www.epagma.eu
 • 3M www.mmm.com
 • Westinghouse westinghouse.com
 • Biogen www.biogenidec.com/
 • FairSearch Europe http://www.fairsearcheurope.eu/
 • Samusung www.samusung.com


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 150000 € men mindre än 200000 €.
 • ESIG - CEFIC Petrochemical Programme www.esig.org
 • PVCMed www.pvcmed.org


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 200000 € men mindre än 250000 €.
 • EUROPEAN PEAT AND GROWING MEDIA ASSOCIATION www.epagma.eu
 • EXXONMOBIL www.exxonmobil.com/


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 250000 € men mindre än 300000 €.
 • INITIATIVE FOR A COMPETITIVE ONLINE MARKETPLACE www.i-comp.org
 • BAYER SCHERING PHARMA AG www.bayer.com/
 • LUNDBECK A/S www.lundbeck.com


Kunder som genererar en omsättning som är större eller lika med 1000000 € men mindre än 1250000 €.
 • • BROMINE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL FORUM www.bsef.com

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 104 339 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Burson-Marsteller Brussels has tried to take a very responsible approach to its ETI registration. Outlined below are the details of the approach taken.

To determine our total turnover linked to lobbying the EU institutions we:

1.started with our total fee revenue from 2012
2.deducted all revenue generated by services completely unrelated to the EU institutions (e.g. Belgian public relations or an Olympic candidate city campaign) or which involved absolutely no contacts with any official or politician of an EU institution
3.deducted revenue generated by lobbying EU member state governments where it was distinctly identifiable as such (as we understand the Commission has said this is not covered by the register).
4. included work which, while not lobbying, is very closely connected with the EU institutions and which, in pursuit of transparency should be declared (such as, in 2011, our support to the Polish Presidency of the EU Council of Ministers).
5. We have also excluded from our list of clients those for whom we have worked exclusively on EU competition cases, as the Commission has suggested a specific exclusion for them.


The resulting figure became our total lobbying revenue for the purposes of the register. In total our approach has excluded from registration some € 2.135 million (ie. approximately 19 per cent of revenue).

Given the absence of detailed rules from the European Commission, we have had to make judgments in many cases about what was and was not EU lobbying – especially when we do both EU lobbying and other kinds of work for the same client. Generally, we have imposed a very wide interpretation of what should be considered lobbying. If we were helping a client to engage with the EU institutions on an issue, we have generally counted all our efforts as lobbying (preparation, intelligence gathering, strategic advice, implementing contacts, designing advocacy advertising, etc) even if some aspects of the work could be excluded from registration based on informal guidance provided by the European Commission and/or Parliament. Consequently, we believe we have reported more revenue from lobbying than a strict interpretation of such guidance might require.

From September 2013 B-M will introduce new clients into the register immediately once a contract is signed. We will continue to update the overall amount of turnover linked to representing interests to EU institutions each year, once accounts are finalised and submitted.
Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
EPACA