Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

The Direct Marketing Association (UK) Limited

Identifikačné číslo v Registri: 91525908016-11
Dátum registrácie: 8.2.2012 10:38:15

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 17.2.2014 13:23:30
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 17.2.2014 13:23:30


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: The Direct Marketing Association (UK) Limited
Skratka: DMA (UK)
Právna forma: Company
Internetová stránka: http://www.dma.org.uk/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  James Milligan
Funkcia: Company Secretary

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  James Milligan
Funkcia: DMA Solicitor

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Margaret Street  70
W1W 8SS London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44) 2072913347
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Promote the interests of the UK direct and digital marketing industry
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Data Protection Regulation

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
FEDMA

Finančné údaje

Účtovný rok: 04/2012 - 03/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.