Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

The Direct Marketing Association (UK) Limited

Identifikačné číslo v Registri: 91525908016-11
Dátum registrácie: 08/02/2012 10:38:15

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/01/2015 13:21:03
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/01/2015 13:21:03

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

The Direct Marketing Association (UK) Limited

DMA (UK)

Company

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Margaret Street, 70
W1W 8SS London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2072913347

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  James Milligan

Company Secretary

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  James Milligan

DMA Solicitor

    Ciele a poslanie

Promote the interests of the UK data driven one to one marketing industry

  • európskej
  • celoštátnej

    Činnosti

Data Protection Regulation

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Komunikáciu
  • Kultúra
  • Spotrebitelia
  • Spravodlivosť a základných práv
  • Vnútorný trh
  • Výskum a technológie
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

FEDMA

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.