Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

The Direct Marketing Association (UK) Limited

Identifikačné číslo v Registri: 91525908016-11
Dátum registrácie: 08/02/2012 10:38:15

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 05/05/2015 12:56:23
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 05/05/2015 12:56:23
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 05/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

The Direct Marketing Association (UK) Limited

DMA (UK)

Company

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Margaret Street, 70
W1W 8SS London
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

(+44) 2072913347

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  James Milligan

Company Secretary

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  James Milligan

DMA Solicitor

    Ciele a poslanie

Promote the interests of the UK data driven one to one marketing industry

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Data Protection Regulation
Privacy and Electronic Communications Directive
Digital Single Market
Consumer Acquis
Consumer Rights Directive
Consumer Law
Alchohol Strategy


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Data Protection Regulation

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   25%: 3

4

1,8

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Komunikáciu
  • Kultúra
  • Spotrebitelia
  • Spravodlivosť a základných práv
  • Vnútorný trh
  • Výskum a technológie
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

FEDMA

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.