Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

The Direct Marketing Association (UK) Limited

Tunnusnumber registris: 91525908016-11
Registreerimise kuupäev: 08/02/2012 10:38:15

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 21/01/2015 13:21:03
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 21/01/2015 13:21:03

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

The Direct Marketing Association (UK) Limited

DMA (UK)

Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

Margaret Street, 70
W1W 8SS London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 2072913347

(+) 

    Juriidiliselt vastutav isik

James Milligan

Company Secretary

    ELi asjade eest vastutav isik

James Milligan

DMA Solicitor

    Eesmärgid ja ülesanded

Promote the interests of the UK data driven one to one marketing industry

  • üleeuroopalised
  • riiklikud

    Tegevused

Data Protection Regulation

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

3

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Audiovisuaalne ja muu meedia
  • Kultuur
  • Õigusküsimuste ja põhiõigused
  • Siseturg
  • Tarbijad
  • Teabevahetus
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

FEDMA

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.