Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

The Direct Marketing Association (UK) Limited

Tunnusnumber registris: 91525908016-11
Registreerimise kuupäev: 8.02.12 10:38:15

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 17.02.14 13:23:30
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 17.02.14 13:23:30


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: The Direct Marketing Association (UK) Limited
Akronüüm: DMA (UK)
Õiguslik vorm: Company
Veebisait: http://www.dma.org.uk/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: James Milligan
Ametikoht: Company Secretary

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: James Milligan
Ametikoht: DMA Solicitor

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 70 Margaret Street 
W1W 8SS London
ÜHENDKUNINGRIIK
Telefoninumber: (+44) 2072913347
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Promote the interests of the UK direct and digital marketing industry
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Data Protection Regulation

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Kultuur
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
FEDMA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 04/2012 - 03/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.