Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

The Direct Marketing Association (UK) Limited

Tunnusnumber registris: 91525908016-11
Registreerimise kuupäev: 08/02/2012 10:38:15

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 05/05/2015 12:56:23
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 05/05/2015 12:56:23
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 05/05/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

The Direct Marketing Association (UK) Limited

DMA (UK)

Company

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Margaret Street, 70
W1W 8SS London
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 2072913347

    Juriidiliselt vastutav isik

James Milligan

Company Secretary

    ELi asjade eest vastutav isik

James Milligan

DMA Solicitor

    Eesmärgid ja ülesanded

Promote the interests of the UK data driven one to one marketing industry

  • üleeuroopalised
  • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Data Protection Regulation
Privacy and Electronic Communications Directive
Digital Single Market
Consumer Acquis
Consumer Rights Directive
Consumer Law
Alchohol Strategy


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Data Protection Regulation

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1   25%: 3

4

1,8

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Audiovisuaalne ja muu meedia
  • Kultuur
  • Õigusküsimuste ja põhiõigused
  • Siseturg
  • Tarbijad
  • Teabevahetus
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Tööhõive ja sotsiaalküsimused

    Liikmed ja liikmesus

FEDMA

    Finantsandmed

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.