Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s.r.o.

Identifikačné číslo v Registri: 91463449204-08
Dátum registrácie: 24/07/2012 14:41:32

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 30/06/2014 16:35:00
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 30/06/2014 16:35:00

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s.r.o.

DACE CZ

Limited Company

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

IBC - Pobrezni, 3
CZ-18600 Prague 8
ČESKÁ REPUBLIKA

(+420) 221715700

(+420) 221715701

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Josef Broz

Managing Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Josef Broz

Managing Director

    Ciele a poslanie

Daikin is a market leading global acting manufacturer of air
conditioning-, refrigeration- and heating systems. In Europe Daikin is undisputable market leader as manufacturer of direct expansion air conditioning systems. In several factories in the EU countries Belgium, Czech Republic, Italy (McQuay branded products) and UK Daikin employs more than 5000 people. DACE CZ is a 100 % affiliate company of the Daikin group and is responsible for distribution and service in the Czech market. Environmentally friendly systems with highest possible efficiency have top priority in the Daikin corporate philosophy.

svetovej

    Činnosti

Visiting Memebers of the European Parliament(MEPs) and inviting them to various information events aimed at information sharing about topics of F-Gas regulation, Ecodesign, and standardizations.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

3

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EPEE - European Partnership for Energy and Environment
EHPA - European Heat Pump Association
SHKT - Czech association of cooling and air conditioning

    Finančné údaje

04/2013  -  03/2014

5 000 €

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.