Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s.r.o.

Numărul de identificare din Registru: 91463449204-08
Data înscrierii: 24.07.2012 14:41:32

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 30.06.2014 16:35:00
Data ultimei actualizări anuale: 30.06.2014 16:35:00


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol.s.r.o.
Acronim: DACE CZ
Statut juridic: Limited Company
Site internet: http://www.daikin.cz

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Josef Broz
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Josef Broz
Funcţie: Managing Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: IBC - Pobrezni  3
CZ-18600 Prague 8
REPUBLICA CEHĂ
Numărul de telefon: (+420) 221715700
Număr de fax: (+420) 221715701
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Daikin is a market leading global acting manufacturer of air
conditioning-, refrigeration- and heating systems. In Europe Daikin is undisputable market leader as manufacturer of direct expansion air conditioning systems. In several factories in the EU countries Belgium, Czech Republic, Italy (McQuay branded products) and UK Daikin employs more than 5000 people. DACE CZ is a 100 % affiliate company of the Daikin group and is responsible for distribution and service in the Czech market. Environmentally friendly systems with highest possible efficiency have top priority in the Daikin corporate philosophy.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Visiting Memebers of the European Parliament(MEPs) and inviting them to various information events aimed at information sharing about topics of F-Gas regulation, Ecodesign, and standardizations.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Combaterea schimbărilor climatice
  • Energie
  • Mediu

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
EPEE - European Partnership for Energy and Environment
EHPA - European Heat Pump Association
SHKT - Czech association of cooling and air conditioning

Date financiare

Anul exerciţiului: 04/2013 - 03/2014
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: 5.000 €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.