Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Bundesverband Altöl

Tunnistenumero rekisterissä: 9146012673-91
Rekisteröintipäivä: 26.11.2008 10:12:35

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 30.10.2013 10:10:06
Edellinen vuotuinen päivitys: 30.10.2013 10:10:06


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Bundesverband Altöl
Lyhenne: BVA
Organisaation oikeudellinen muoto: Eingetragener Verein (e.V.)
Internet-osoite: http://bva-altoelrecycling.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Christian Hartmann
Tehtävä organisaatiossa: Präsident

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Horst Laneus
Tehtävä organisaatiossa: Geschäftsführer

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Pirschgang  42
15745 Wildau
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 3375520788
Faksinumero: (+49) 3375520789
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Der BVA setzt sich für die ökologische Aufbereitung von Altöl zu Basisöl ein. Er setzt sich für entsprechende Rahmenbedingungen in Europa und Deutschland ein.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Abfallrichtlinie, Energisteuern,Rohstoffeffizienz, REACH, BREF,

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Talous- ja raha-asiat
 • Verotus
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Der BVA ist Mitglied in der unabhängigen Union der europäischen Schmierstoffindustrie in Brüssel, UEIL und damit auch seiner Gruppe der europäischen Zweitraffinerien, G.E.I.R.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 1 000 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.