Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Harwood Levitt Consulting

Id-nummer i registret: 91450204419-60
Registreringsdag: 26/10/2010 17:18:35

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 23/03/2015 17:17:26
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 24/02/2015 13:36:16
Sista dag för nästa uppdatering är den: 24/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Harwood Levitt Consulting

HLC

s.p.r.l.

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Professionella konsulter

    Adressuppgifter

Rue du College, 27
1050 Brussels
BELGIEN

(+32) 2 538 10 45

    Juridiskt ansvarig

Simon Levitt

Partner

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Margot Lotz

Partner

    Mål och uppdrag

HLC is a strategy consulting firm specialised in public policy issues. Our clients are Fortune 500 companies or campaign groups.

Our focus is to help build public policy into the business planning processes. For some clients, policy issues may be peripheral. In other cases, they can be business critical. We work with clients to move beyond communications to wider planning, to ensure that they prepare for future change before their competitors, and contribute to the policy debate in advance of legislation.

Lobbying: In general, we work as overall advisors to our clients, engaging other agencies for implementation as needed. In certain cases, however, we also support the advocacy work of our clients directly. Currently lobbying represents less than 5% of our turnover. Details listed below.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

- healthcare
- medical devices
- chemicals
- environment


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Pan-European public policy issues addressed by the EU institutions, principally European Commission and European Parliament.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

75%: 3  

3

2,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Yuliya METODIEVA 28/10/2014 24/10/2015
Christina AVANI 10/07/2015 24/06/2016
Martina BLACKMAN 20/03/2015 18/09/2015
Federica PESCE 20/03/2015 18/09/2015
Giacomo BORGO 20/09/2014 18/09/2015
Alberto MITTESTAINER 23/09/2014 19/09/2015
Margot HARWOOD-LEVITT 25/06/2015 23/06/2016
Frederick VAN MIERLO 08/01/2015 06/01/2016
Joseph ELBORN 23/09/2014 19/09/2015

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor

    Medlemskap

EPACA

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  01/2015

>= 25 000 € och < 49 999 €

< 99 999 €

 • Hospira
 • Biogen Idec
 • Eucomed

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

Given the absence of detailed rules from the European Commission, we have applied our best judgement about what is and is not considered EU lobbying. Whenever we work with clients on EU issues we have nonetheless included information on the register. Much of our work can include providing services and advice to clients unrelated to the European intuitions and so has been discounted from the register.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
EPACA