Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Harwood Levitt Consulting

Identitātes numurs Reģistrā: 91450204419-60
Reģistrācijas datums: 10.26.10 17:18:35

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.30.1 17:14:02
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.30.9 09:39:17


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Harwood Levitt Consulting
Akronīms: HLC
Juridiskais statuss: s.p.r.l.
Tīmekļa vietne: http://www.harwoodlevitt.com/

Nodaļas

Nodaļa: I – Profesionālie konsultāciju un juridiskie biroji, pašnodarbinātie konsultanti
un precīzāk: Profesionālie konsultāciju biroji

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Simon Levitt
Amats Partner

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Margot Lotz
Amats Partner

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Rue du College  27
Brussels 1050
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 2 538 10 45
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: margot.lotz@harwoodlevitt.com

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: HLC is a strategy consulting firm specialised in public policy issues. Our clients are Fortune 500 companies or campaign groups.

Our focus is to help build public policy into the business planning processes. For some clients, policy issues may be peripheral. In other cases, they can be business critical. We work with clients to move beyond communications to wider planning, to ensure that they prepare for future change before their competitors, and contribute to the policy debate in advance of legislation.

Lobbying: In general, we work as overall advisors to our clients, engaging other agencies for implementation as needed. In certain cases, however, we also support the advocacy work of our clients directly. Currently lobbying represents less than 5% of our turnover. Details listed below.
Intereses, ko pārstāv jūsu organizācija, ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 4
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Simon Harwood-Levitt 14.26.6 15.24.6
Joseph Elborn 13.5.10 14.3.10
Alberto Mittestainer 13.27.9 14.25.9
Paloma Hall-Caballero 14.19.2 15.17.2
Frederick van Mierlo 14.19.2 15.17.2
Margot Harwood-Levitt 14.26.6 15.24.6
Sarah FAKIH-BOISNAULT 14.26.6 14.24.12

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Pan-European public policy issues addressed by the EU institutions, principally European Commission and European Parliament.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Attīstība
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
EPACA

Finansiālie dati

Finanšu gads: 03/2013 - 04/2013
Jūsu organizācijas apgrozījums saistībā ar lobēšanu ES institūcijās klientu vārdā:
< 50000  €

Klienti, kuru apgrozījums ir mazāks par 50000 €.
 • ACE
 • EUCOMED
 • EFC
 • BIOGEN

No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.

Organizācija ir arī deklarējusi, ka ievēro šādu citu kodeksu:
EPACA