Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Harwood Levitt Consulting

Identifikavimo numeris Registre: 91450204419-60
Registracijos data: 10.10.26 17.18.35

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.29 17.21.04
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.29 17.04.10


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Harwood Levitt Consulting
Akronimas: HLC
Teisinis statusas: s.p.r.l.
Svetainė: http://www.harwoodlevitt.com/

Kategorijos

Kategorija: I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai
Tiksliau: Profesionalų konsultacijų kontoros

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Simon Levitt
Pareigos: Partner

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Margot Lotz
Pareigos: Partner

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue du College  27
1050 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 538 10 45
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija: margot.lotz@harwoodlevitt.com

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: HLC is a strategy consulting firm specialised in public policy issues. Our clients are Fortune 500 companies or campaign groups.

Our focus is to help build public policy into the business planning processes. For some clients, policy issues may be peripheral. In other cases, they can be business critical. We work with clients to move beyond communications to wider planning, to ensure that they prepare for future change before their competitors, and contribute to the policy debate in advance of legislation.

Lobbying: In general, we work as overall advisors to our clients, engaging other agencies for implementation as needed. In certain cases, however, we also support the advocacy work of our clients directly. Currently lobbying represents less than 5% of our turnover. Details listed below.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 5
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Louise Fox 14.7.26 15.7.24
Joseph Elborn 14.9.23 15.9.19
Alberto Mittestainer 14.9.23 15.9.19
Giacomo Borgo 14.9.20 15.9.18
Frederick van Mierlo 14.2.19 15.2.17
Margot Harwood-Levitt 14.6.26 15.6.24
Simon Harwood-Levitt 14.6.26 15.6.24
Yuliya Metodieva 14.10.28 15.10.24
Laura Laussade 14.9.20 15.9.18

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Pan-European public policy issues addressed by the EU institutions, principally European Commission and European Parliament.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
EPACA

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 03/2013 - 03/2014
Organizacijos apyvarta, susijusi su ES institucijose jos klientų užsakymu vykdyta lobistine veikla:
< 50000  €

Klientai, kurių dalis apyvartoje yra mažesnė negu 50000 €.
 • ACE
 • EUCOMED
 • EFC
 • BIOGEN

Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Given the absence of detailed rules from the European Commission, we have applied our best judgement about what is and is not considered EU lobbying. Whenever we work with clients on EU issues we have nonetheless included information on the register. Much of our work can include providing services and advice to clients unrelated to the European intuitions and so has been discounted from the register.

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
EPACA