Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Harwood Levitt Consulting

Identifikavimo numeris Registre: 91450204419-60
Registracijos data: 26/10/2010 17:18:35

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 23/03/2015 17:17:26
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/02/2015 13:36:16
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Harwood Levitt Consulting

HLC

s.p.r.l.

    Registracijos kategorija

I - Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Profesionalų konsultacijų kontoros

    Kontaktinė informacija

Rue du College, 27
1050 Brussels
BELGIJA

(+32) 2 538 10 45

    Teisiškai atsakingas asmuo

Simon Levitt

Partner

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Margot Lotz

Partner

    Tikslai ir uždaviniai

HLC is a strategy consulting firm specialised in public policy issues. Our clients are Fortune 500 companies or campaign groups.

Our focus is to help build public policy into the business planning processes. For some clients, policy issues may be peripheral. In other cases, they can be business critical. We work with clients to move beyond communications to wider planning, to ensure that they prepare for future change before their competitors, and contribute to the policy debate in advance of legislation.

Lobbying: In general, we work as overall advisors to our clients, engaging other agencies for implementation as needed. In certain cases, however, we also support the advocacy work of our clients directly. Currently lobbying represents less than 5% of our turnover. Details listed below.

 • Europos
 • pasaulinio
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- healthcare
- medical devices
- chemicals
- environment


 

Non

Non

Non

Non

Non

Pan-European public policy issues addressed by the EU institutions, principally European Commission and European Parliament.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

75%: 3  

3

2,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Frederick van Mierlo 08/01/2015 06/01/2016
Martina Blackman 20/03/2015 18/09/2015
Yuliya Metodieva 28/10/2014 24/10/2015
Louise Fox 26/07/2014 24/07/2015
Joseph Elborn 23/09/2014 19/09/2015
Alberto Mittestainer 23/09/2014 19/09/2015
Giacomo Borgo 20/09/2014 18/09/2015
Federica Pesce 20/03/2015 18/09/2015
Margot Harwood-Levitt 26/06/2014 24/06/2015
Simon Harwood-Levitt 26/06/2014 24/06/2015

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

EPACA

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  01/2015

>= 25 000 € ir < 49 999 €

< 99 999 €

 • Hospira
 • Biogen Idec
 • Eucomed

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

Given the absence of detailed rules from the European Commission, we have applied our best judgement about what is and is not considered EU lobbying. Whenever we work with clients on EU issues we have nonetheless included information on the register. Much of our work can include providing services and advice to clients unrelated to the European intuitions and so has been discounted from the register.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
EPACA