Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Harwood Levitt Consulting

Tunnusnumber registris: 91450204419-60
Registreerimise kuupäev: 26/10/2010 17:18:35

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 23/03/2015 17:17:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24/02/2015 13:36:16
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 24/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Harwood Levitt Consulting

HLC

s.p.r.l.

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Rue du College, 27
1050 Brussels
BELGIA

(+32) 2 538 10 45

    Juriidiliselt vastutav isik

Simon Levitt

Partner

    ELi asjade eest vastutav isik

Margot Lotz

Partner

    Eesmärgid ja ülesanded

HLC is a strategy consulting firm specialised in public policy issues. Our clients are Fortune 500 companies or campaign groups.

Our focus is to help build public policy into the business planning processes. For some clients, policy issues may be peripheral. In other cases, they can be business critical. We work with clients to move beyond communications to wider planning, to ensure that they prepare for future change before their competitors, and contribute to the policy debate in advance of legislation.

Lobbying: In general, we work as overall advisors to our clients, engaging other agencies for implementation as needed. In certain cases, however, we also support the advocacy work of our clients directly. Currently lobbying represents less than 5% of our turnover. Details listed below.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

- healthcare
- medical devices
- chemicals
- environment


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Pan-European public policy issues addressed by the EU institutions, principally European Commission and European Parliament.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 3  

3

2,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Yuliya METODIEVA 28/10/2014 24/10/2015
Christina AVANI 10/07/2015 24/06/2016
Martina BLACKMAN 20/03/2015 18/09/2015
Federica PESCE 20/03/2015 18/09/2015
Giacomo BORGO 20/09/2014 18/09/2015
Alberto MITTESTAINER 23/09/2014 19/09/2015
Margot HARWOOD-LEVITT 25/06/2015 23/06/2016
Frederick VAN MIERLO 08/01/2015 06/01/2016
Joseph ELBORN 23/09/2014 19/09/2015

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused

    Liikmed ja liikmesus

EPACA

    Finantsandmed

01/2014  -  01/2015

>= 25 000 € ja < 49 999 €

< 99 999 €

 • Hospira
 • Biogen Idec
 • Eucomed

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

Given the absence of detailed rules from the European Commission, we have applied our best judgement about what is and is not considered EU lobbying. Whenever we work with clients on EU issues we have nonetheless included information on the register. Much of our work can include providing services and advice to clients unrelated to the European intuitions and so has been discounted from the register.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
EPACA