Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Harwood Levitt Consulting

Tunnusnumber registris: 91450204419-60
Registreerimise kuupäev: 26.10.10 17:18:35

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 30.01.14 17:14:02
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 30.09.13 9:39:17


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Harwood Levitt Consulting
Akronüüm: HLC
Õiguslik vorm: s.p.r.l.
Veebisait: http://www.harwoodlevitt.com/

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Konsultatsioonifirmad

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Simon Levitt
Ametikoht: Partner

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Margot Lotz
Ametikoht: Partner

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 27 Rue du College 
1050 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2 538 10 45
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: margot.lotz@harwoodlevitt.com

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: HLC is a strategy consulting firm specialised in public policy issues. Our clients are Fortune 500 companies or campaign groups.

Our focus is to help build public policy into the business planning processes. For some clients, policy issues may be peripheral. In other cases, they can be business critical. We work with clients to move beyond communications to wider planning, to ensure that they prepare for future change before their competitors, and contribute to the policy debate in advance of legislation.

Lobbying: In general, we work as overall advisors to our clients, engaging other agencies for implementation as needed. In certain cases, however, we also support the advocacy work of our clients directly. Currently lobbying represents less than 5% of our turnover. Details listed below.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Simon Harwood-Levitt 26.06.14 24.06.15
Joseph Elborn 5.10.13 3.10.14
Alberto Mittestainer 27.09.13 25.09.14
Paloma Hall-Caballero 19.02.14 17.02.15
Frederick van Mierlo 19.02.14 17.02.15
Margot Harwood-Levitt 26.06.14 24.06.15
Louise Fox 26.07.14 24.07.15
Sarah FAKIH-BOISNAULT 26.06.14 24.12.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Pan-European public policy issues addressed by the EU institutions, principally European Commission and European Parliament.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Infoühiskond
 • Kalandus ja akvakultuur
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
EPACA

Finantsandmed

Eelarveaasta: 03/2013 - 04/2013
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
< 50000  €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
 • ACE
 • EUCOMED
 • EFC
 • BIOGEN

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
EPACA