Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

3M

Inschrijvingsnummer in het register 91425447458-88
Inschrijvingsdatum: 15-12-11 16:15:01

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 16-12-13 14:52:46
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 16-12-13 14:52:46


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: 3M
Acroniem: 3M
Rechtsvorm: Corporation
Website: http://www.3m.com

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Ondernemingen & groepen ondernemingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Patrick Deconinck
Functie: Senior Vice President, Europe

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Maxime Bureau
Functie: Director, Government & Public Affairs, Europe

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Center  3M
55144 St. Paul, Minnesota
VERENIGDE STATEN
Telefoon: (+1) 6517331110
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: 3M Company: Mr. Inge THULIN, President & CEO

Contact details for 3M in Europe:
Mr. Patrick DECONINCK, Senior Vice President
Hermeslaan 7
1831 Diegem (Brussels)
Belgium
Tel.: +32.2.722.51.81

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: 3M is a global technology company employing nearly 20,000 people in Europe (more than 80,000 worldwide) and serving public & private customers with innovative products & services.

3M has a diversified portfolio of solutions in sectors such as healthcare, transportation, energy, water, security and communications.

3M is an innovation company with more 50 manufacturing sites and 10 R&D centers in Europe, and supports the long-term goal of sustainable development.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie: One full time employee leads the 3M engagement with EU institutions and other 3M experts are involved depending on the policy or legislation.

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Maxime Bureau 16-7-14 14-7-15
Iana Myts 16-7-14 14-7-15
Natasa Sbrizaj 16-7-14 14-7-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Follow up of the environmental legislation: REACH, RoHS, WEEE, and others for compliance purposes.

Follow up of policy & legislation in areas such as energy, healthcare, environment & climate change as key areas of 3M businesses.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
3M is a member of a number of associations, including but not limited to American Chamber of Commerce to the EU.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 350000  € en < 400000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 1.150 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
I subscribe to the Code of Conduct