Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

3M

Tunnistenumero rekisterissä: 91425447458-88
Rekisteröintipäivä: 15.12.2011 16:15:01

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.12.2013 14:52:46
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.12.2013 14:52:46


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: 3M
Lyhenne: 3M
Organisaation oikeudellinen muoto: Corporation
Internet-osoite: http://www.3m.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Patrick Deconinck
Tehtävä organisaatiossa: Senior Vice President, Europe

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Maxime Bureau
Tehtävä organisaatiossa: Director, Government & Public Affairs, Europe

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Center  3M
55144 St. Paul, Minnesota
YHDYSVALLAT
Puhelinnumero: (+1) 6517331110
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: 3M Company: Mr. Inge THULIN, President & CEO

Contact details for 3M in Europe:
Mr. Patrick DECONINCK, Senior Vice President
Hermeslaan 7
1831 Diegem (Brussels)
Belgium
Tel.: +32.2.722.51.81

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: 3M is a global technology company employing nearly 20,000 people in Europe (more than 80,000 worldwide) and serving public & private customers with innovative products & services.

3M has a diversified portfolio of solutions in sectors such as healthcare, transportation, energy, water, security and communications.

3M is an innovation company with more 50 manufacturing sites and 10 R&D centers in Europe, and supports the long-term goal of sustainable development.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja One full time employee leads the 3M engagement with EU institutions and other 3M experts are involved depending on the policy or legislation.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Maxime Bureau 16.7.2014 14.7.2015
Iana Myts 16.7.2014 14.7.2015
Natasa Sbrizaj 16.7.2014 14.7.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Follow up of the environmental legislation: REACH, RoHS, WEEE, and others for compliance purposes.

Follow up of policy & legislation in areas such as energy, healthcare, environment & climate change as key areas of 3M businesses.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Elintarviketurva
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Ulkosuhteet
 • Viestintä
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
3M is a member of a number of associations, including but not limited to American Chamber of Commerce to the EU.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 350000  € - < 400000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 1 150 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.

Organisaatio on ilmoittanut noudattavansa myös seuraavia muita ammatillisia tapasääntöjä, joiden mukaan on
I subscribe to the Code of Conduct