Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

3M

Tunnusnumber registris: 91425447458-88
Registreerimise kuupäev: 15.12.11 16:15:01

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 12.12.14 19:48:16
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 12.12.14 19:48:16


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: 3M
Akronüüm: 3M
Õiguslik vorm: Corporation
Veebisait: http://www.3m.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Patrick Deconinck
Ametikoht: Senior Vice President, Europe

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Maxime Bureau
Ametikoht: Director, Government & Public Affairs, Europe

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3M Center 
55144 St. Paul, Minnesota
AMEERIKA ÜHENDRIIGID
Telefoninumber: (+1) 6517331110
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: 3M Company: Mr. Inge THULIN, President & CEO

Contact details for 3M in Europe:
Mr. Patrick DECONINCK, Senior Vice President
Hermeslaan 7
1831 Diegem (Brussels)
Belgium
Tel.: +32.2.722.51.81

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: 3M is a global technology company employing nearly 20,000 people in Europe (more than 80,000 worldwide) and serving public & private customers with innovative products & services.

3M has a diversified portfolio of solutions in sectors such as healthcare, transportation, energy, water, security and communications.

3M is an innovation company with more 50 manufacturing sites and 10 R&D centers in Europe, and supports the long-term goal of sustainable development.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave: One full time employee leads the 3M engagement with EU institutions and other 3M experts are involved depending on the policy or legislation. A PA company is supporting the team as well as one temporary junior staffer.

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Maxime Bureau 16.07.14 14.07.15
Iana Myts 16.07.14 14.07.15
Natasa Sbrizaj 16.07.14 14.07.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Follow up of the environmental legislation: REACH, RoHS and others for compliance purposes.

Follow up of policy & legislation in areas such as energy, healthcare, environment & climate change as key areas of 3M businesses.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
3M is a member of a number of associations, including but not limited to the American Chamber of Commerce to the EU.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 400000  € ja < 450000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
I subscribe to the Code of Conduct