Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

3M

Tunnusnumber registris: 91425447458-88
Registreerimise kuupäev: 15/12/2011 16:15:01

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 27/04/2015 12:05:26
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 27/04/2015 12:05:26
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

3M

3M

Corporation

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Center, 3M
55144 St. Paul, Minnesota
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

(+1) 6517331110

Hermeslaan 7
1831 Diegem
BELGIA

(+32) 27224570

    Juriidiliselt vastutav isik

Guenter Gressler

Vice President, West Europe

    ELi asjade eest vastutav isik

Maxime Bureau

Director, Government Affairs, Europe

    Eesmärgid ja ülesanded

3M is a global technology company employing nearly 20,000 people in Europe (nearly 90,000 worldwide) and serving public & private customers with innovative products & services.

3M has a diversified portfolio of solutions in sectors such as healthcare, transportation, energy, water, security and communications.

3M is an innovation company with more than 50 manufacturing sites and 10 R&D centers in Europe, and supports the long-term goal of sustainable development.

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Follow up of the environment legislation for compliance purposes: REACH, RoHS... .

Follow up of policy & legislation in areas such as energy & climate, healthcare, transportation as key business areas for 3M.


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

75%: 3   50%: 1   25%: 3

7

3,5

3 full time employees lead the 3M engagement with EU institutions and other 3M experts are involved depending on the policy or legislation. A PA company is supporting the team.

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Maxime BUREAU 29/07/2015 27/07/2016
Natasa SBRIZAJ 29/07/2015 27/07/2016
Iana MYTS 28/07/2015 16/07/2016

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Eelarve
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Regionaalpoliitika
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teabevahetus
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Toll
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud
 • Välissuhted

    Liikmed ja liikmesus

3M is a member of a number of associations, including but not limited to the American Chamber of Commerce to the EU.

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 400 000 € ja < 499 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
I subscribe to the Code of Conduct