Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

3M

Identifikační číslo v rejstříku: 91425447458-88
Datum registrace: 15/12/2011 16:15:01

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/04/2015 12:05:26
Datum poslední roční aktualizace je: 27/04/2015 12:05:26
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

3M

3M

Corporation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Center, 3M
55144 St. Paul, Minnesota
SPOJENÉ STÁTY

(+1)6517331110

Hermeslaan 7
1831 Diegem
BELGIE

(+32)27224570

    Osoba s právní odpovědností

pan  Guenter Gressler

Vice President, West Europe

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Maxime Bureau

Director, Government Affairs, Europe

    Cíle a úkoly

3M is a global technology company employing nearly 20,000 people in Europe (nearly 90,000 worldwide) and serving public & private customers with innovative products & services.

3M has a diversified portfolio of solutions in sectors such as healthcare, transportation, energy, water, security and communications.

3M is an innovation company with more than 50 manufacturing sites and 10 R&D centers in Europe, and supports the long-term goal of sustainable development.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Follow up of the environment legislation for compliance purposes: REACH, RoHS... .

Follow up of policy & legislation in areas such as energy & climate, healthcare, transportation as key business areas for 3M.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 3   50%: 1   25%: 3

7

3,5

3 full time employees lead the 3M engagement with EU institutions and other 3M experts are involved depending on the policy or legislation. A PA company is supporting the team.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Maxime BUREAU 29/07/2015 27/07/2016
Iana MYTS 28/07/2015 16/07/2016
Natasa SBRIZAJ 29/07/2015 27/07/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Cla
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vnější vztahy
 • Vzdělávání
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

3M is a member of a number of associations, including but not limited to the American Chamber of Commerce to the EU.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 400 000 € a < 499 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
I subscribe to the Code of Conduct