Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

3M

Identifikační číslo v rejstříku: 91425447458-88
Datum registrace: 15.12.11 16:15:01

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 16.12.13 14:52:46
Datum poslední roční aktualizace je 16.12.13 14:52:46


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: 3M
Zkratka: 3M
Právní forma Corporation
Internetové stránky: http://www.3m.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Patrick Deconinck
Funkce: Senior Vice President, Europe

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Maxime Bureau
Funkce: Director, Government & Public Affairs, Europe

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Center  3M
55144 St. Paul, Minnesota
SPOJENÉ STÁTY
Telefon: (+1) 6517331110
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: 3M Company: Mr. Inge THULIN, President & CEO

Contact details for 3M in Europe:
Mr. Patrick DECONINCK, Senior Vice President
Hermeslaan 7
1831 Diegem (Brussels)
Belgium
Tel.: +32.2.722.51.81

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: 3M is a global technology company employing nearly 20,000 people in Europe (more than 80,000 worldwide) and serving public & private customers with innovative products & services.

3M has a diversified portfolio of solutions in sectors such as healthcare, transportation, energy, water, security and communications.

3M is an innovation company with more 50 manufacturing sites and 10 R&D centers in Europe, and supports the long-term goal of sustainable development.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 1
Doplňující informace: One full time employee leads the 3M engagement with EU institutions and other 3M experts are involved depending on the policy or legislation.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Maxime Bureau 16.7.14 14.7.15
Iana Myts 16.7.14 14.7.15
Natasa Sbrizaj 16.7.14 14.7.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Follow up of the environmental legislation: REACH, RoHS, WEEE, and others for compliance purposes.

Follow up of policy & legislation in areas such as energy, healthcare, environment & climate change as key areas of 3M businesses.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Mládež
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozpočet
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
3M is a member of a number of associations, including but not limited to American Chamber of Commerce to the EU.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 350000  € a < 400000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 1 150 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
I subscribe to the Code of Conduct