Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Stichting Vrijschrift

Tunnistenumero rekisterissä: 91345912471-63
Rekisteröintipäivä: 8.10.2009 22:55:53

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 18.9.2014 19:33:52
Edellinen vuotuinen päivitys: 18.9.2014 19:33:52


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Stichting Vrijschrift
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Foundation
Internet-osoite: http://www.vrijschrift.org/

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Wiebe van der Worp
Tehtävä organisaatiossa: Chairman

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Wiebe van der Worp
Tehtävä organisaatiossa: chairman

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Trekwei  7
8711 GR Workum
ALANKOMAAT
Puhelinnumero: (+31) 515543434
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: Vrijschrift/ScriptumLibre is a member of EDRi and as such can also be contacted through EDRi:

European Digital Rights
39/9 Rue Montoyer
1000 Bruxelles
Belgium

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: ScriptumLibre works on creating awareness of the economic and social meaning of free knowledge and culture for our society. ScriptumLibre fulfills a protecting and promoting role. On the one hand free information ensures more competition and better market working because monopoly shaping is reduced. On the other hand, free knowledge and free culture offer unhindered access to that information, and that serves the development of mankind directly. Moreover ScriptumLibre is concerned about the erosion of privacy by legislators. ScriptumLibre cooperates internationally with the Foundation for a Free Information Infrastructure, Free Software Foundation Europe, Project Gutenberg, European Digital Rights and a lot of other organisations. ScriptumLibre.org Foundation is the international branch of the Dutch "Stichting Vrijschrift.org".
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 20
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Optimizing fair and true competition and stimulating free knowledge by trying to achieve an optimum concerning exclusive rights (i.e. patents and copyrights in particular).

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kilpailu
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Tietoyhteiskunta
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Viestintä

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä: 0
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ALANKOMAAT

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Vrijschrift/ScriptumLibre is a member of European Digital Rights (EDRi).

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Kokonaisbudjetti: 2 000
josta julkista rahoitusta: 0
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä: 0
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä: 0
muista rahoituslähteistä: 2 000
- lahjoitukset ja avustukset: 2 000
- jäsenmaksut: 0
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

ScriptumLibre is run by unpaid volunteers.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.