Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Novartis International AG

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 91269481588-28
Data Reġistrazzjoni: 27/04/2009 12:01:53

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 01/04/2014 11:22:53
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 01/04/2014 11:22:53


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Novartis International AG
Akronimu:
Statut legali: Corporation
Websajt: http://www.novartis.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Joseph Jimenez
Kariga: Chief Executive Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Andras Fehervary
Kariga: Head of Government & Public Affairs Europe

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 Novartis International AG Forum 1
Basel CH-4002
L-IŻVIZZERA
Numru tat-telefon: (+41) 61 324 11 11
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Novartis European Public Affairs
Rue du Trone, 108
B-1050 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 246 1975

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Our mission is to discover, develop and successfully market innovative products to prevent and cure diseases, to ease suffering and to enhance the quality of life. Our complementary healthcare businesses address the changing needs of patients and societies worldwide. With innovative pharmaceuticals at the core, we are also a global leader in generics, eyecare, vaccines and consumer health products.
In 2008, Novartis invested USD 7.2 billion in R&D activities. This is one of the highest figures in the industry relative to net sales (17.4%).
With approximately 130 000 associates in 140 countries worldwide, Novartis associates share a vision of a better today and tomorrow for patients.
Novartis puts patients first. We want to create value for all patients, including those who cannot afford treatment.
During 2008, medicines and vaccines from Novartis treated and protected more than (estimated) 850 million people around the world. Novartis contributed treatments worth USD 1.26 billion through access-to-medicine programs, reaching 74 million patients in need.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Joaquin de Santos 11/03/2014 07/03/2015
Maximilian Alexander GÖTZ VON OLENHUSEN 23/01/2014 21/01/2015
Lea Pfefferle 08/03/2014 06/09/2014
Joerg Jenewein 07/12/2013 05/12/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


At European level, Novartis is committed to working in partnership with the institutions of the European Union to support policies and actions that improve healthcare and foster the competitiveness of European Industry.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Dwana
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Member of EFPIA, EBE, EVM, EuropaBio, EGA, AESGP, EUROMCONTACT, CEFIC, BusinessEurope (Economiesuisse), EDMA, Eucomed, BritCham.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 600000  € et < 700000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The estimated costs are calculated based on the proportion of working time spent by Novartis associates on representing interests to the EU institutions in 2012. This proportion is applied to the overall personnel and overhead costs.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.