Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Novartis International AG

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 91269481588-28
Data Reġistrazzjoni: 27/04/2009 12:01:53

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 15/12/2014 13:42:21
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 01/04/2014 11:22:53


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Novartis International AG
Akronimu:
Statut legali: Corporation
Websajt: http://www.novartis.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Joseph Jimenez
Kariga: Chief Executive Officer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Andras Fehervary
Kariga: Head of Government & Public Affairs Europe

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 Novartis International AG Forum 1
Basel CH-4002
L-IŻVIZZERA
Numru tat-telefon: (+41) 61 324 11 11
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Novartis European Public Affairs
Rue du Trone, 108
B-1050 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 246 1975

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Our mission is to care and cure. We want to discover, develop and successfully market innovative products to prevent and cure diseases, to ease suffering and to enhance the quality of life.
We also want to provide a shareholder return that reflects
outstanding performance and to adequately reward those who
invest their money, their time and their ideas in our company.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Joaquin de Santos 11/03/2014 07/03/2015
Joerg Jenewein 18/12/2014 16/12/2015
Maximilian Alexander GÖTZ VON OLENHUSEN 23/01/2014 21/01/2015
Elke Grooten 06/09/2014 04/09/2015
Lea Pfefferle 11/09/2014 09/09/2015
Marie Blanchard 04/07/2014 02/07/2015
Brendan Moran 25/07/2014 23/07/2015
Emily Darrow 07/08/2014 05/08/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


At European level, Novartis is committed to working in partnership with the institutions of the European Union to support policies and actions that improve healthcare and foster the competitiveness of European Industry.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Dwana
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Kummerċ
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Tkabbir
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Member of EFPIA, EBE, EVM, EuropaBio, EGA, AESGP, EUROMCONTACT, CEFIC, BusinessEurope (Economiesuisse), EDMA, Eucomed, British Chamber of Commerce.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 12/2013 - 12/2014
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 600000  € et < 700000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

The estimated costs are calculated based on the proportion of working time spent by Novartis associates on representing interests to the EU institutions in 2013. This proportion is applied to the overall personnel and overhead costs.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.