Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

BOUYGUES EUROPE

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 91216972728-77
Data rejestracji: 08/12/2009 12:58:37

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 02/04/2015 12:18:21
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 06/02/2015 10:40:36
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 06/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

BOUYGUES EUROPE

BY EUR

SA

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

Avenue Cortenbergh, 52
1000 Bruxelles
BELGIA

(+32) 27438484

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Emmanuel FOREST

Administrateur délégué

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  Emmanuel FOREST

Administrateur délégué

    Cele i zakres obowiązków

Les métiers du groupe BOUYGUES:

Bouygues Construction
Bouygues Immobilier
Colas
TF 1
Bouygues Telecom

Représenter le groupe BOUYGUES auprès des Institutions européennes

Activité législative européenne: suivi et contribution auprès des I.E. dans les secteurs de la construction et des communications électroniques

Information des métiers du Groupe concernant la politique europénne et les financements européens

 • europejskim
 • światowym
 • krajowym
 • regionalnym/lokalnym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Proposition de règlement "Telecom Single Market" (TSM)
Proposition de règlement "Protection des données"
Proposition de directive "Droit d'auteurs
Directive Service Médias Audiovisuels : "Refit"
Proposition de directive "Service de paiement"

Proposition de règlement "Fonds européens investissements stratégiques"
Proposition de directive "Secret d'affaires"
Communication "Utilisation efficace des ressources dans la construction"
Financements européens : Horizon 2020, Fonds européens d'investissements structurels


 

Smart Cities & Communities
Key Enabling Technologies

Partnership board du "Energy Efficient Buildings" PPP

Nie

Urban Intergroup

Nie

. Contribuer à une meilleure connaissance réciproque du groupe Bouygues et des Institutions européennes

. Présenter aux acteurs institutionnels les positions du Groupe sur les politiques générales européennes, l'application du droit européen en vigueur ainsi que sur les textes en préparation

. Informer les collaborateurs du Groupe sur les textes européens qui impacteront leur activité ainsi que sur les opportunités de participation à différents programmes européens

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

75%: 2   50%: 1   25%: 1

4

2,2

Assistante

Mme Sabine JONNART

Tél.: +33(0)1 4420 1089
Email: sjonnart@bouygues.com

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Paul CARTUYVELS 14/11/2014 12/11/2015
Cédric VERDEAUX 13/01/2015 08/01/2016
Emmanuel Jean Marie André FOREST 09/10/2014 07/10/2015
Anna Marie BIGOT 14/10/2014 10/10/2015

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • młodzież
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rozszerzanie UE
 • rozwój
 • rynek wewnętrzny
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • sport
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Association française des Entreprises Privées (AFEP)
Cercle des Délégués Permanents Français (CDPF)
Espace Europe Equipements (E3)
Club des grandes entreprises françaises
Groupe des Nouveaux Lobbyistes (GNL)
Confrontations
Cercle des réseaux européens
Notre Europe
Kangaroo Group
Ad Hoc Council
Creativity Works!
GSMA
ECTP / E2BA

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

500 000 €–599 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

En référence au point 3, BY EUR ne reçoit pas de financements des institutions de l'Union.

Par contre les métiers du Groupe représentés par BY EUR reçoivent quant eux ponctuellement des financements européens.Cette information n'est toutefois pas consolidée.En effet, le groupe Bouygues emploie plus de 135.000 collaborateurs dans 80 pays et ce type d'information n'est pas centralisée.

A notre connaissance, des projets auxquels participe le Groupe ont déjà reçu des financements dans le cadre du 7ème PCRD ainsi que du fonds FEDER.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.