Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

BOUYGUES EUROPE

Tunnistenumero rekisterissä: 91216972728-77
Rekisteröintipäivä: 8.12.2009 12:58:37

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.11.2013 10:37:12
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.11.2013 10:37:12


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: BOUYGUES EUROPE
Lyhenne: BY EUR
Organisaation oikeudellinen muoto: SA
Internet-osoite: http://www.bouygues-europe.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Emmanuel FOREST
Tehtävä organisaatiossa: Administrateur délégué

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Emmanuel FOREST
Tehtävä organisaatiossa: Administrateur délégué

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Avenue Cortenbergh  52
1000 Bruxelles
BELGIA
Puhelinnumero: (+32) 27438484
Faksinumero: (+32) 27438485
Muita yhteystietoja: Paul CARTUYVELS: Directeur Affaires européennes
email: pcartuyvels@bouygues-europe.com Tél.: ext. 84 82

Anna BIGOT: Conseiller Affaires européennes
email: abigot@bouygues-europe.com Tél.: ext. 84 88

Anne-Claire STRECK : Chargée de mission
email:acstreck@bouygues-europe.com Tél.: ext. 84 89

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Les métiers du groupe BOUYGUES:

Bouygues Construction
Bouygues Immobilier
Colas
TF 1
Bouygues Telecom

Représenter le groupe BOUYGUES auprès des Institutions européennes

Activité législative européenne: suivi et contribution auprès des I.E. dans les secteurs de la construction et des communications électroniques

Information des métiers du Groupe concernant la politique europénne et les financements européens
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 4
Lisätietoja Assistante

Mme Sabine JONNART

Tél.: +33(0)1 4420 1089
Email: sjonnart@bouygues.com

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Emmanuel Jean Marie André FOREST 18.10.2013 16.10.2014
Anna Marie BIGOT 18.10.2013 16.10.2014
Paul Cartuyvels 14.11.2013 12.11.2014
Anne-Claire STRECK 18.10.2013 16.10.2014

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


. Contribuer à une meilleure connaissance réciproque du groupe Bouygues et des Institutions européennes

. Présenter aux acteurs institutionnels les positions du Groupe sur les politiques générales européennes, l'application du droit européen en vigueur ainsi que sur les textes en préparation

. Informer les collaborateurs du Groupe sur les textes européens qui impacteront leur activité ainsi que sur les opportunités de participation à différents programmes européens

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Audiovisuaaliala ja tiedotusvälineet
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kansanterveys
 • Kehitysyhteistyö
 • Kilpailu
 • Kulttuuri
 • Kuluttaja-asiat
 • Laajentuminen
 • Liikenne
 • Nuoret
 • Sisämarkkinat
 • Tietoyhteiskunta
 • Tutkimus ja teknologia
 • Urheilu
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Association française des Entreprises Privées (AFEP)
Cercle des Délégués Permanents Français (CDPF)
Espace Europe Equipements (E3)
Club des grandes entreprises françaises
Groupe des Nouveaux Lobbyistes (GNL)
Confrontations
Cercle des réseaux européens
Notre Europe
Kangaroo Group
Ad Hoc Council

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 500000  € - < 600000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

En référence au point 3, BY EUR ne reçoit pas de financements des institutions de l'Union.

Par contre les métiers du Groupe représentés par BY EUR reçoivent quant eux ponctuellement des financements européens.Cette information n'est toutefois pas consolidée.En effet, le groupe Bouygues emploie plus de 135.000 collaborateurs dans 80 pays et ce type d'information n'est pas centralisée.

A notre connaissance, des projets auxquels participe le Groupe ont déjà reçu des financements dans le cadre du 7ème PCRD ainsi que du fonds FEDER.


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.