Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

BOUYGUES EUROPE

Identifikační číslo v rejstříku: 91216972728-77
Datum registrace: 8.12.09 12:58:37

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 12.11.13 10:37:12
Datum poslední roční aktualizace je 12.11.13 10:37:12


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: BOUYGUES EUROPE
Zkratka: BY EUR
Právní forma SA
Internetové stránky: http://www.bouygues-europe.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Emmanuel FOREST
Funkce: Administrateur délégué

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Emmanuel FOREST
Funkce: Administrateur délégué

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue Cortenbergh  52
1000 Bruxelles
BELGIE
Telefon: (+32) 27438484
Číslo faxu: (+32) 27438485
Další kontaktní údaje: Paul CARTUYVELS: Directeur Affaires européennes
email: pcartuyvels@bouygues-europe.com Tél.: ext. 84 82

Anna BIGOT: Conseiller Affaires européennes
email: abigot@bouygues-europe.com Tél.: ext. 84 88

Anne-Claire STRECK : Chargée de mission
email:acstreck@bouygues-europe.com Tél.: ext. 84 89

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Les métiers du groupe BOUYGUES:

Bouygues Construction
Bouygues Immobilier
Colas
TF 1
Bouygues Telecom

Représenter le groupe BOUYGUES auprès des Institutions européennes

Activité législative européenne: suivi et contribution auprès des I.E. dans les secteurs de la construction et des communications électroniques

Information des métiers du Groupe concernant la politique europénne et les financements européens
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace: Assistante

Mme Sabine JONNART

Tél.: +33(0)1 4420 1089
Email: sjonnart@bouygues.com

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Emmanuel Jean Marie André FOREST 18.10.13 16.10.14
Anna Marie BIGOT 18.10.13 16.10.14
Paul Cartuyvels 14.11.13 12.11.14
Anne-Claire STRECK 18.10.13 16.10.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


. Contribuer à une meilleure connaissance réciproque du groupe Bouygues et des Institutions européennes

. Présenter aux acteurs institutionnels les positions du Groupe sur les politiques générales européennes, l'application du droit européen en vigueur ainsi que sur les textes en préparation

. Informer les collaborateurs du Groupe sur les textes européens qui impacteront leur activité ainsi que sur les opportunités de participation à différents programmes européens

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Sport
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Association française des Entreprises Privées (AFEP)
Cercle des Délégués Permanents Français (CDPF)
Espace Europe Equipements (E3)
Club des grandes entreprises françaises
Groupe des Nouveaux Lobbyistes (GNL)
Confrontations
Cercle des réseaux européens
Notre Europe
Kangaroo Group
Ad Hoc Council

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 500000  € a < 600000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

En référence au point 3, BY EUR ne reçoit pas de financements des institutions de l'Union.

Par contre les métiers du Groupe représentés par BY EUR reçoivent quant eux ponctuellement des financements européens.Cette information n'est toutefois pas consolidée.En effet, le groupe Bouygues emploie plus de 135.000 collaborateurs dans 80 pays et ce type d'information n'est pas centralisée.

A notre connaissance, des projets auxquels participe le Groupe ont déjà reçu des financements dans le cadre du 7ème PCRD ainsi que du fonds FEDER.


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.