Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

BOUYGUES EUROPE

Identifikační číslo v rejstříku: 91216972728-77
Datum registrace: 08/12/2009 12:58:37

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 02/04/2015 12:18:21
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 10:40:36
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

BOUYGUES EUROPE

BY EUR

SA

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Avenue Cortenbergh, 52
1000 Bruxelles
BELGIE

(+32) 27438484

    Osoba s právní odpovědností

pan  Emmanuel FOREST

Administrateur délégué

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Emmanuel FOREST

Administrateur délégué

    Cíle a úkoly

Les métiers du groupe BOUYGUES:

Bouygues Construction
Bouygues Immobilier
Colas
TF 1
Bouygues Telecom

Représenter le groupe BOUYGUES auprès des Institutions européennes

Activité législative européenne: suivi et contribution auprès des I.E. dans les secteurs de la construction et des communications électroniques

Information des métiers du Groupe concernant la politique europénne et les financements européens

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Proposition de règlement "Telecom Single Market" (TSM)
Proposition de règlement "Protection des données"
Proposition de directive "Droit d'auteurs
Directive Service Médias Audiovisuels : "Refit"
Proposition de directive "Service de paiement"

Proposition de règlement "Fonds européens investissements stratégiques"
Proposition de directive "Secret d'affaires"
Communication "Utilisation efficace des ressources dans la construction"
Financements européens : Horizon 2020, Fonds européens d'investissements structurels


 

Smart Cities & Communities
Key Enabling Technologies

Partnership board du "Energy Efficient Buildings" PPP

Ne

Urban Intergroup

Ne

. Contribuer à une meilleure connaissance réciproque du groupe Bouygues et des Institutions européennes

. Présenter aux acteurs institutionnels les positions du Groupe sur les politiques générales européennes, l'application du droit européen en vigueur ainsi que sur les textes en préparation

. Informer les collaborateurs du Groupe sur les textes européens qui impacteront leur activité ainsi que sur les opportunités de participation à différents programmes européens

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

75%: 2   50%: 1   25%: 1

4

2,2

Assistante

Mme Sabine JONNART

Tél.: +33(0)1 4420 1089
Email: sjonnart@bouygues.com

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Paul CARTUYVELS 14/11/2014 12/11/2015
Anna Marie BIGOT 14/10/2014 10/10/2015
Emmanuel Jean Marie André FOREST 09/10/2014 07/10/2015
Cédric VERDEAUX 13/01/2015 08/01/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Regionální politika
 • Rozšíření
 • Rozvoj
 • Sport
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Association française des Entreprises Privées (AFEP)
Cercle des Délégués Permanents Français (CDPF)
Espace Europe Equipements (E3)
Club des grandes entreprises françaises
Groupe des Nouveaux Lobbyistes (GNL)
Confrontations
Cercle des réseaux européens
Notre Europe
Kangaroo Group
Ad Hoc Council
Creativity Works!
GSMA
ECTP / E2BA

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 500 000 € a < 599 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

En référence au point 3, BY EUR ne reçoit pas de financements des institutions de l'Union.

Par contre les métiers du Groupe représentés par BY EUR reçoivent quant eux ponctuellement des financements européens.Cette information n'est toutefois pas consolidée.En effet, le groupe Bouygues emploie plus de 135.000 collaborateurs dans 80 pays et ce type d'information n'est pas centralisée.

A notre connaissance, des projets auxquels participe le Groupe ont déjà reçu des financements dans le cadre du 7ème PCRD ainsi que du fonds FEDER.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.