Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

FERRMED

Αριθμός μητρώου: 91066821549-63
ημερομηνία της εγγραφής: 20/4/2009 5:55:46 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 24/3/2014 1:14:14 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 24/3/2014 12:38:02 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: FERRMED
Ακρωνύμιο: FERRMED
Νομικό καθεστώς: A.S.B.L. (Association Sans But Lucratif)
Δικτυακός τόπος: http://www.ferrmed.com

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Άλλες συναφείς οργανώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Joan AMORÓS
Θέση: General Secretary

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κύριος  Jacques BERNIS
Θέση: Délégue Permanent à Bruxelles

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 49 Rue de Trèves 
Ταχυδρομική θυρίδα: 7
1040 BRUSSELS
ΒΕΛΓΙΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+32) 22 30 59 50
Αριθμός φαξ: (+32) 22 30 70 35
Άλλα στοιχεία:

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: FERRMED (Promotion du Grand Axe Ferroviaire de Marchandises Scandinavie-Rhin-Rhone-Mediterranee Occidentale) is a non-profit multi-sectoral Association that was founded by the private sector in Brussels on the 5th of August 2004 in order to improve rail freight transportation and industrial competitiveness in Europe.

FERRMED is promoting the implementation, all over the European Union, of common technical railway Standards,the so-called “FERRMED Standards”, the improvement of the connections of Ports and Airports with their respective hinterlands, the Full FERRMED Corridors
achievement (for freight, considering only the most important part of the EU Railway Core Network) and the conception of a Great Rail Freight Axis Scandinavia-Rhine-Rhone-Western Mediterranean.

With 150 members from all across Europe and also from Algeria and Russia, FERRMED has turned not only into a powerful lobby but also into a forum of exchange of new ideas in order to optimize the global chain of added value, opening new lines of cooperation and business.

FERRMED is completely business-oriented and represents the first initiative in favour of a European rail freight network that is completely directed towards the needs of Market and companies.
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 4,5
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Jaime BERNIS CALATAYUD 18/9/2014 16/9/2015
Pierre Branciard 3/10/2014 1/4/2015
Guillem Pujol 9/1/2014 6/1/2015
Cristian González 22/5/2014 20/5/2015
Joan AMORÓS PLA 18/9/2014 16/9/2015

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


FERRMED is promoting the implementation, all over the European Union, of common technical railway Standards,the so-called “FERRMED Standards”, the improvement of the connections of Ports and Airports with their respective hinterlands, the Full FERRMED Corridors
achievement (for freight, considering only the most important part of the EU Railway Core Network) and the conception of a Great Rail Freight Axis Scandinavia-Rhine-Rhone-Western Mediterranean.

Before 2012, FERRMED has carried out 3 Studies:

•The "Supply and Demand, Technical and Socio-economic Global Study of the FERRMED Great Axis Network and its area of influence” whose overall objective is to match Supply and Demand freight transportation during the period 2007-2025 in the FERRMED Great Axis area of influence and to formulate recommendations aiming at optimising traffic between the different modes of transportation, with a view of taking up to 30-35% of the land traffic onto rail and improving management systems and railway infrastructures for freight transport.

•The "FERRMED Freight Wagon Concept Study", developed by the Royal Institute of Technology of Stockholm (KTH) and the Institute of Technology of Berlin (TUB).

•The "FERRMED Freight Locomotive Concept Study" which is developed by locomotive and parts manufacturers that are FERRMED members: Faiveley, Vossloh and Alstom, jointly with Industrial Engineers Superior Technical Schools of Barcelona and València.

During 2012 and to April 2013:

•FERRMED CONFERENCES IN SIL BARCELONA, June 2012:
“THE MEDITERRANEAN CORRIDOR: SOCIO-ECONOMIC IMPACT IN ITS AREA OF INFLUENCE”, and
“8TH RAILWAY CONFERENCE: FERRMED EUROPEAN UNION INTERNATIONAL RAIL FREIGHT CONFERENCE”

•BERLIN DECLARATION IN INNOTRANS. September, 19th 2012:
"FULL FERRMED STANDARDS IMPLEMENTATION PROPOSAL. The key for a competitive EU Railway Core Network"

•FEASABILITY STUDY OF THE SOUTH MEDITERRANEAN CORRIDOR (Alicante-Algeciras).

•ACTION-PLAN FOR THE MEDITERRANEAN CORRIDOR IMPLEMENTATION(from Lyon to Algeciras). SHORT, MEDIUM AND LONG TERM ACTIONS

•CONFERENCE IN THE EU PARLIAMENT, BRUSSELS. March, 6th 2013:
“LONG AND HEAVY TRAINS, THE WAY TO EU RAIL COMPETITIVENESS”

•BRUSSELS DECLARATION. March, 6th 2013. "THE DEVELOPMENT OF EU FULL FERRMED CORRIDORS -the most business oriented core network lines- THE WAY TO EU RAIL FREGHT COMPETITIVENESS"

Besides, following the example of the “Supply and Demand, Technical, Socio-Economic Global Study of the FERRMED Great Axis Network and its area of influence”, FERRMED would like to carry out other two Global Studies aiming at defining key “business-oriented” axes linking Trans-European transport network to the Trans-Eurasian and Trans-Mediterranean transport networks respectively.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανάπτυξη
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Ανταγωνισμός
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Ενέργεια
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Μεταφορές
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Περιβάλλον
 • Περιφερειακή πολιτική

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
FERRMED asbl also belongs to the followings associations/federations :

- Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
- Cercle pour l'Optimodalité en Europe
- Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia
- Europakorridoren AB
- European Rail Freight Customers Platform
- Foment del Treball
- IBS (Interessengemeinschaft der Bahnspediteure
- La Transalpine
- RAIL GRUP
- Rail Freight Group
- EIA (European Intermodal Association)
- ERFA (European Rail Freight Association)
- CCTT (Coordinating Council on Transiberian Transportation)
- ISL (Institute of Shipping Economics and Logistics)
- CLECAT
- Comitato Promotore Transpadana

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: >= 100000  € και < 150000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:


Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.