Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

British Brands Group / The Brands Group Ltd

Inschrijvingsnummer in het register 91005492340-75
Inschrijvingsdatum: 25-9-09 17:57:34

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 26-8-14 18:09:42
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 26-8-14 18:04:01


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: British Brands Group / The Brands Group Ltd
Acroniem:
Rechtsvorm: Company limited by guarantee
Website: http://www.britishbrandsgroup.org.uk

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Bedrijfs-, branche- & beroepsverenigingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  John Noble
Functie: Company Secretary

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  John Noble
Functie: Company Secretary

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Victoria Embankment  100
EC4Y 0DH London
VERENIGD KONINKRIJK
Telefoon: (+44) 1730 821212
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The British Brands Group's mission is:

To build in Britain the optimum climate for brands to deliver choice and value to consumers, through constant innovation and fair competition.

Goals
to provide the authoritative UK voice for brand manufacturers

to generate a deeper understanding of the contribution of brands to consumers, society and the economy

to be the prime UK forum for brand manufacturers across all sectors

to counter obstacles and threats to the Group’s mission
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


The British Brands Group focuses its activity on the consumer, social and economic contribution of brands, lobbying in particular on:

the ability of brand owners to create, build and protect brand equity;

the role of brands in consumer protection; and

the need for fair, vigorous competition.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Concurrentie
  • Consumentenzaken
  • Interne markt

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
The British Brands Group is a member of AIM, the European Brands Association in Brussels.

Financiële gegevens

Boekjaar: 11/2012 - 10/2013
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.