Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

British Brands Group / The Brands Group Ltd

Tunnistenumero rekisterissä: 91005492340-75
Rekisteröintipäivä: 25.9.2009 17:57:34

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 12.9.2014 10:30:59
Edellinen vuotuinen päivitys: 12.9.2014 10:30:59


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: British Brands Group / The Brands Group Ltd
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: Company limited by guarantee
Internet-osoite: http://www.britishbrandsgroup.org.uk

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: John Noble
Tehtävä organisaatiossa: Company Secretary

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: John Noble
Tehtävä organisaatiossa: Company Secretary

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Victoria Embankment  100
EC4Y 0DH London
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 1730 821212
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: The British Brands Group's mission is:

To build in Britain the optimum climate for brands to deliver choice and value to consumers, through constant innovation and fair competition.

Goals
to provide the authoritative UK voice for brand manufacturers

to generate a deeper understanding of the contribution of brands to consumers, society and the economy

to be the prime UK forum for brand manufacturers across all sectors

to counter obstacles and threats to the Group’s mission
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • kansallisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


The British Brands Group focuses its activity on the consumer, social and economic contribution of brands, lobbying in particular on:

the ability of brand owners to create, build and protect brand equity;

the role of brands in consumer protection; and

the need for fair, vigorous competition.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Kilpailu
  • Kuluttaja-asiat
  • Sisämarkkinat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
The British Brands Group is a member of AIM, the European Brands Association in Brussels.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 11/2012 - 10/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.