Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw

Id-nummer i registret: 90998543525-29
Registreringsdag: 2010-04-30 11:31:44

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-04-15 12:11:36
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-04-15 12:11:36


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw
Förkortning: KBRV
Associationsform (rättslig ställning): Vereniging zonder winstoogmerk
Webbplats: http://www.brv.be

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Peter Verstuyft
Befattning: Afgevaardig Bestuurder

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Leo Werkers
Befattning: Hoofd scheepvaartpolitiek

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Ernest Van Dijckkaai  8
2000 Antwerpen
BELGIEN
Telefon: (+32) 3 232 72 32
Fax: (+32) 3 231 39 97
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: -de gezamenlijke belangen van alle in België gevestigde reders en scheepsmanagers actief in het internationaal maritiem transport over zee behartigen
- een dynamische rol spelen in de promotie van de sector als aantrekkelijke wergever
- operationele ondersteuning en duiding aan haar leden geven inzake fiscale, sociale, milieu & maritieme wetgeving. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met alle betrokken nationale en internationale partijen.
- als Belgisch maritiem kenniscentrum een voortrekkersrol spelen bij de verdere uitbouw en lange termijn groei van de sector internationaal maritiem transport over zee
- als gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokken partijen fungeren.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Opvolging lopende Europese maritieme dossiers.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
KBRV is lid van
- ECSA (European Shipowners' Association)
- ICS (International Chamber of Shipping)
- ISF (Internationale Shipping Federation)
- VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
- Alfaport Antwerpen

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.