Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw

Identitātes numurs Reģistrā: 90998543525-29
Reģistrācijas datums: 30/04/2010 11:31:44

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 15/04/2014 12:11:36
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 15/04/2014 12:11:36

Šis ieraksts atbilst iepriekšējam reģistra formātam. Tas tiks mainīts uz jauno formātu, kad šī reģistrētā persona nākamreiz atjauninās datus.
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2015

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw

KBRV

Vereniging zonder winstoogmerk

    Reģistra nodaļa

II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības

Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

    Kontaktinformācija

Ernest Van Dijckkaai, 8
Antwerpen 2000
BEĻĢIJA

(+32) 3 232 72 32

(+32) 3 231 39 97

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Peter Verstuyft

Afgevaardig Bestuurder

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Leo Werkers

Hoofd scheepvaartpolitiek

    Mērķi un uzdevumi

-de gezamenlijke belangen van alle in België gevestigde reders en scheepsmanagers actief in het internationaal maritiem transport over zee behartigen
- een dynamische rol spelen in de promotie van de sector als aantrekkelijke wergever
- operationele ondersteuning en duiding aan haar leden geven inzake fiscale, sociale, milieu & maritieme wetgeving. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met alle betrokken nationale en internationale partijen.
- als Belgisch maritiem kenniscentrum een voortrekkersrol spelen bij de verdere uitbouw en lange termijn groei van de sector internationaal maritiem transport over zee
- als gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokken partijen fungeren.

pasaules līmeņa

    Darbības

Opvolging lopende Europese maritieme dossiers.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Drošība un ārpolitika
  • Eiropas komunikāciju tīkli
  • Konkurence
  • Muita
  • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
  • Transports
  • Vide

    Dalība organizācijās

KBRV is lid van
- ECSA (European Shipowners' Association)
- ICS (International Chamber of Shipping)
- ISF (Internationale Shipping Federation)
- VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
- Alfaport Antwerpen

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.