Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw

Identitātes numurs Reģistrā: 90998543525-29
Reģistrācijas datums: 30/04/2010 11:31:44

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 30/03/2015 13:37:08
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 30/03/2015 13:37:08
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 30/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw

KBRV

Vereniging zonder winstoogmerk

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Ernest Van Dijckkaai, 8
Antwerpen 2000
BEĻĢIJA

(+32) 3 232 72 32

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Peter Verstuyft

Afgevaardig Bestuurder

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Elle De Soomer

Adviseur juridische zaken en scheepvaartpolitiek

    Mērķi un uzdevumi

-de gezamenlijke belangen van alle in België gevestigde reders en scheepsmanagers actief in het internationaal maritiem transport over zee behartigen
- een dynamische rol spelen in de promotie van de sector als aantrekkelijke wergever
- operationele ondersteuning en duiding aan haar leden geven inzake fiscale, sociale, milieu & maritieme wetgeving. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met alle betrokken nationale en internationale partijen.
- als Belgisch maritiem kenniscentrum een voortrekkersrol spelen bij de verdere uitbouw en lange termijn groei van de sector internationaal maritiem transport over zee
- als gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokken partijen fungeren.

pasaules līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Opvolging lopende Europese maritieme dossiers waaronder Short Sea Shipping.


 

LNG expertengroep Europese Commissie

Opvolging lopende Europese maritieme dossiers.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

50%: 3  

3

1,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Ārējie sakari
  • Drošība un ārpolitika
  • Eiropas komunikāciju tīkli
  • Konkurence
  • Muita
  • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
  • Transports
  • Vide

    Dalība organizācijās

KBRV is lid van
- ECSA (European Shipowners' Association)
- ICS (International Chamber of Shipping)
- ISF (Internationale Shipping Federation)
- VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
- Alfaport Antwerpen

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.