Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw

Identitātes numurs Reģistrā: 90998543525-29
Reģistrācijas datums: 10.30.4 11:31:44

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.15.4 12:11:36
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.15.4 12:11:36


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Koninklijke Belgische Redersvereniging vzw
Akronīms: KBRV
Juridiskais statuss: Vereniging zonder winstoogmerk
Tīmekļa vietne: http://www.brv.be

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Peter Verstuyft
Amats Afgevaardig Bestuurder

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Leo Werkers
Amats Hoofd scheepvaartpolitiek

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Ernest Van Dijckkaai  8
Antwerpen 2000
BEĻĢIJA
Tālruņa numurs: (+32) 3 232 72 32
Faksa numurs: (+32) 3 231 39 97
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: -de gezamenlijke belangen van alle in België gevestigde reders en scheepsmanagers actief in het internationaal maritiem transport over zee behartigen
- een dynamische rol spelen in de promotie van de sector als aantrekkelijke wergever
- operationele ondersteuning en duiding aan haar leden geven inzake fiscale, sociale, milieu & maritieme wetgeving. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met alle betrokken nationale en internationale partijen.
- als Belgisch maritiem kenniscentrum een voortrekkersrol spelen bij de verdere uitbouw en lange termijn groei van de sector internationaal maritiem transport over zee
- als gesprekspartner bij uitstek voor alle betrokken partijen fungeren.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 5
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Opvolging lopende Europese maritieme dossiers.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Drošība un ārpolitika
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Transports
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
KBRV is lid van
- ECSA (European Shipowners' Association)
- ICS (International Chamber of Shipping)
- ISF (Internationale Shipping Federation)
- VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen)
- Alfaport Antwerpen

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.